ALBLASSERDAM – Op 9 december heeft Qbuzz het bus en trein vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem overgenomen van Arriva. Vanaf de dag van overname regent het klachten over met name het busvervoer. Ook gaven buschauffeurs zelf aan onvoorbereid op pad te zijn gestuurd door hun nieuwe baas. Qbuzz laat zaterdag 5 januari 2019 dat de knelpunten vanaf 7 januari grotendeels opgelost zullen zijn.

“Ondanks een gedegen voorbereiding, heeft de overgang voor het bus gedeelte helaas geleid tot een aantal problemen en daarmee ook tot klachten van reizigers en chauffeurs. Qbuzz betreurt dit en doet er alles aan deze knelpunten zo snel mogelijk te verhelpen. In de kerstvakantie is een flink aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor de knelpunten grotendeels opgelost zullen zijn vanaf maandag 7 januari,” aldus Qbuzz in een persbericht.

Verder laat Qbuzz weten: “Wat positief is, is dat de uitvoering van de trein R-net MerwedeLingelijn, waarmee een groot deel van onze reizigers wordt bediend, goed gaat. Deze kent niet tot nauwelijks opstartproblemen. Er zijn knelpunten in de uitvoering die grotendeels door Qbuzz beïnvloedbaar zijn. Daarnaast zijn er ook klachten als gevolg van keuzes van aanpassing in het lijnennet. Deze klachten zijn het gevolg van het nieuwe netwerk om het openbaar vervoer toekomstbestendig te maken, het zogenaamd strekken van lijnen. Reizigers hebben daardoor veelal een grotere reisafstand tot de halte en moeten hieraan wennen. Deze klachten worden niet verholpen door knelpunten in de uitvoering op te lossen. Wat de komende week extra aandacht krijgt, is het informeren van reizigers over de wijzigingen en met name over diverse reisalternatieven.”

De belangrijkste knelpunten voor de bus zitten volgens Qbuzz in de uitvoering van de dienstregeling op de nieuwe lijnen 81, 90 en 388 en in mindere mate op de lijnen 4, 316/392, 387, 488 en 489. Qbuzz: “Op deze lijnen ontstonden grote vertragingen door de verkeerssituatie in combinatie met krappe aflossingsmomenten van onze chauffeurs en koppelingen met andere lijnen. Hierdoor zorgde een vertraging door files op de ene lijn daarmee ook voor vertragingen op een andere lijn. We zagen een domino effect ontstaan. Daarnaast had Qbuzz de afgelopen weken niet overal de beschikking over KAR (korte afstand radio) voor prioritering bij verkeersregelinstallaties. Dit leidde met name tot extra vertraging op lijnen richting Rotterdam en Utrecht. Deze KAR problemen zijn in de kerstvakantie opgelost.”

Om het domino-effect te voorkomen, zet Qbuzz vanaf maandag extra bussen en chauffeurs in. Verder is in het persbericht te lezen: “Er is een geheel nieuw dienstenpakket voor een groot deel van de chauffeurs gemaakt waarmee ze meer tijd hebben aan het einde van de ritten. Daardoor krijgen chauffeurs beter uitvoerbare diensten en reizigers een betrouwbaardere dienstregeling. Hiervoor zijn meer bussen nodig en zullen tijdelijk soms andere bussen worden ingezet dan gepland.”

Gedurende het eerste kwartaal van 2019 vervangt Qbuzz de oude stadsbussen in Dordrecht voor nieuwe elektrische bussen. Ook wordt in januari bekeken of de toegenomen filedruk moet leiden tot een andere dienstregeling. Qbuzz zag in de week voor de kerstvakantie het aantal klachten en uitgevallen ritten al sterk dalen, in de kerstvakantie is dat verder afgenomen. Qbuzz besluit: “Met de maatregelen die maandag starten verwacht wij een grote verbetering voor reizigers én chauffeurs. Qbuzz betreurt het enorm dat het niet vanaf de eerste dag de verwachtingen heeft kunnen waarmaken en hoopt snel het vertrouwen van de reizigers en de chauffeurs terug te winnen.”