ALBLASSERDAM – De luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling in Alblasserdam was ‘zeer slecht’. Dat blijkt uit de metingen die zijn gedaan bij het meetstation van milieudienst DCMR bij De Helling in Alblasserdam. Dat de kwaliteit zo slecht was, had te maken van de concentratie fijnstof in de lucht. Die concentratie steeg dinsdag 1 januari 2019 rond 01.00 uur naar 259,8 microgram per kubieke meter (μg/m3). Ter vergelijk: precies 24 uur eerder was die concentratie fijnstof met 11 μg/m3 bijna 24 keer zo laag.

Vuurwerk
De opvallende piek werd veroorzaakt door vuurwerk dat rond 00.00 uur tegelijk de lucht in ging. Siervuurwerk produceert daarbij bijna drie keer meer fijnstof dan knalvuurwerk. De ‘zeer slechte’ lucht in Alblasserdam was overigens maar van korte duur. Na een uur was de concentratie al gezakt naar 163 μg/m3 en op nieuwjaarsdag rond 05.00 uur was de concentratie nog maar 14,6 μg/m3. Die waarde kan volgens de DCMR weer geclassificeerd worden als ‘goed’.

Andere stations
Ook bij andere meetstations van de DCMR werd tijdens de jaarwisseling een sterk verhoogde concentratie fijnstof gemeten. In Rotterdam werden om 01.00 uur zelfs waarden van boven de 1000 μg/m3 gemeten. In Den Haag zat er 905 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht en in Dordrecht bij de Bamendaweg was de concentratie 408 μg/m3.

Fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen en heeft het bij kinderen invloed op de ontwikkeling van de longen. De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen, door voertuigemissies. Fijnstof is een belangrijke bron voor smog.

Meetstation
Om meer duidelijkheid te krijgen in de heersende luchtkwaliteit heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van de gemeente Alblasserdam in de bocht van Dam/Ruigenhil een meetstation toegevoegd. Het meetpunt staat er sinds december 2013. De gegevens van dit lokale meetstation dienen ter aanvulling op de landelijke rekenmodellen en metingen voor het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL).