ALBLASSERDAM – De fijnstofzuiger die sinds eind 2016 langs De Helling in Alblasserdam staat, wordt in januari verplaatst naar het Rijkswaterstaatterrein bij de Noordtunnel aan de kant van Hendrik-Ido-Ambacht. De zeecontainer met daarin de reinigingsinstallatie komt opvallend genoeg precies op de plek te staan, waar deze in maart 2017, zonder overleg met de gemeente Alblasserdam, tijdelijk werd neergezet. Op de nieuwe locatie zal onderzoek gedaan worden naar de techniek van luchtreiniging in tunnels en het effect daarvan op de omgeving. Hoewel de stofzuiger de afgelopen anderhalf jaar aan heeft gestaan, heeft dit volgens de leverancier van de fijnstofzuiger geen enkel effect gehad op de luchtkwaliteit in Alblasserdam.

“De techniek die er nu staat, is veel meer bedoeld als een bewustwordingsproject, dan dat er wat van verwacht mag worden voor de gemeente en de inwoners van Alblasserdam. Deze opstelling is gewoon veel te beperkt qua verwerking van de hoeveelheid lucht. In de omvang zoals het er nu staat, heeft het voor de inwoners van Alblasserdam géén effect,” zo laat het bedrijf ENS Technology, dat de stofzuiger leverde, desgevraagd weten. Met het apparaat zou volgens ENS Technology wél berekend kunnen worden wat er gebeurt als álle lucht uit de tunnel door dergelijke installaties gezuiverd zou worden. In een veel grotere omvang zou de gebruikte techniek volgens het bedrijf wel effect kunnen hebben.

100.000 euro
De fijnstofzuiger werd eind 2016 bij De Helling geplaatst met een subsidie van 100.000 euro. Een paar maanden later werd de installatie in het bijzijn van onder andere D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven, D66-raadsleden Ramon Pardo en Marko Stout, burgemeester Jaap Paans en wethouder Arjan Kraijo in gebruik genomen. Er was toen al enig gemor, omdat het apparaat het meest effectief zou op de tunnelbak boven de A15. Dat mocht echter niet van Rijkswaterstaat in verband met de brandveiligheid in de Noordtunnel.

Stekker erin
In maart 2017 bleek dat de stekker van de stofzuiger nog steeds niet in het stopcontact zat. Marko Stout van D66 Alblasserdam sprak tijdens een commissievergadering van een ‘grote blamage’. Wethouder Arjan Kraijo zei de verbazing te delen. Er werden volgens hem voortdurend nieuwe drempels, drempeltjes of vermeende drempels geïdentificeerd die eerst weggewerkt dienden te worden.

Excuses
Op 31 maart 2017 verdween de fijnstofzuiger plotseling uit Alblasserdam en werd neergezet aan bij Rijkswaterstaatterrein aan de Crezeepolder in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit was volgens Rijkswaterstaat nodig voor het graven van een bassin voor bluswater. Door een miscommunicatie was de gemeente Alblasserdam niet op de hoogte gesteld over de verplaatsing. Wethouder Arjan Kraijo was ‘hoogst verbaasd’ toen hij las dat de installatie was weggehaald. Rijkswaterstaat heeft later excuses aangeboden voor de situatie.

De Helling
In april 2017 kwam het apparaat weer terug naar Alblasserdam en werd niet op de oude locatie teruggeplaatst, maar werd even verderop in de berm / bosjes bij het transformatorhuisje langs De Helling neergezet.

Nieuwe plek
Op deze plek staat de fijnstofzuiger nog steeds, maar daar heeft hij dus èn geen effect op de luchtkwaliteit in het dorp èn kan er niet gemeten worden welk effect de techniek heeft bij tunnels. Op de nieuwe plek kan een aanzuigpunt over de muur van de tunnelbak worden gehangen, die lucht direct uit de tunnelmond afzuigt. Dit lukt niet op de huidige locatie in de berm tussen de Helling en de A15. De luchtreinigingsinstallatie staat hier te ver van de tunnelmond. De lucht uit de tunnel vermengt zich al met de omgevingslucht voordat het in de installatie terecht komt.

Proef
De verplaatsing en technische uitvoering van de proef is in handen van ENS Urban. De stofzuiger werkt op basis van ionisatie. Met deze techniek worden stofdeeltjes elektrisch geladen en afgevangen. Deze techniek is met name geschikt voor het afvangen van roet en fijnstof. De eerste resultaten van de proef worden verwacht in de loop van het voorjaar. Dan zal ook bekeken worden wat er voor nodig om alle lucht die uit de tunnel komt, ongeveer 500.000 kuub lucht per uur, te zuiveren.

37.000 euro voor verplaatsing en proefmeting
Met de nieuwe verplaatsing en het uitvoeren van proefmetingen is een bedrag van €37.000 gemoeid. Gemeente Alblasserdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en ING (exploitant van de tunnel) dragen gezamenlijk €15.000 bij. ENS Urban draagt de overige kosten.