ALBLASSERDAM – De toeristenbelasting die toeristen in 2019 in Alblasserdam moeten betalen, is dinsdagavond 19 december 2018, tijdens de gemeenteraadsvergadering, definitief vastgesteld op twee euro per persoon per nacht. Dit bedrag is zeventig cent hoger dan de 1,30 euro die men volgend jaar in de gemeente Molenlanden moet betalen. Normaal gesproken overlegden Molenwaard en Alblasserdam over de hoogte van het bedrag. Dit overleg heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Volgens wethouder Peter Verheij heeft Molenwaard vooral naar Giessenlanden gekeken. “Waardoor wij in de krant moesten lezen dat zij bij de harmonisatie van het bedrag op iets anders uitgekomen waren.” De VVD pleit ervoor om het bedrag alsnog gelijk te trekken met Molenlanden.

Herman Verweij van de VVD wilde via een amendement tot een tariefverlaging van de toeristenbelasting in Alblasserdam komen. Hij motiveerde zijn voorstel met: “We hebben begrepen dat buurgemeente Molenlanden voornemens is om vanaf volgend jaar 1,30 euro te heffen aan toeristenbelasting. Tot nu toe werd de toeristenbelasting op elkaar afgestemd. Dit jaar heeft dat overleg kennelijk niet plaatsgevonden. Volgens het CDA zijn we met twee euro per nacht één van de duurdere gemeenten. We willen het college van burgemeester en wethouders vragen om de toeristenbelasting in Alblasserdam ook op 1,30 euro te stellen.”

Dekking
Burgemeester Jaap Paans vertelde Verweij dat er wel een dekking moet zijn voor de lagere inkomsten. Verweij zei daar meer voorbereiding voor nodig te hebben, omdat hij het precieze bedrag nog niet kon duiden. Margreet de Deugd – Bos van het CDA vroeg zich af waarom er geen overleg had plaatsgevonden en hoe er in het vervolg wel weer overlegd kan worden met Molenlanden.

11.000 euro minder
Wethouder Peter Verheij legde uit dat een verlaging van twee euro naar 1,30 euro ongeveer 11.000 euro zal kosten. Verheij: “We halen nu ongeveer 32.000 euro per jaar op aan toeristenbelasting en dat zal met een verlaging ongeveer 11.000 euro minder zijn. Het tweede dat van belang is, en dat heb ik nu niet helemaal scherp, is wat er nu precies in de belastingverordening van Molenlanden terecht is gekomen. Wij hebben in Alblasserdam bijvoorbeeld maximumtarieven. Als je met z’n drieën in één camper komt, betaal je toch maar vier euro in plaats van zes euro. Dat is in afstemming met degenen die camperstandplaatsen aanbieden gedaan.”

Geen afstemming
Over de afstemming met Molenwaard die niet plaatsvond, vertelde wethouder Verheij: “Dat heeft simpelweg te maken met de harmonisatie in Molenwaard, waar vooral is gekeken naar de gemeente Giessenlanden die geen toeristenbelasting had. Zij hebben zich op dat vraagstuk geconcentreerd, waardoor wij in de krant moesten lezen, en dat is verder niet vervelend bedoeld, dat zij bij de harmonisatie van het bedrag op iets anders waren uitgekomen. Mijn voorstel zou zijn om in 2019 met de buren te overleggen, zodat we in 2020 weer op dezelfde manier met de toeristenbelasting omgaan. En anders ben ik benieuwd waar die 11.000 euro vandaan moet komen.”

Naar jezelf wijzen
Raadslid Verweij vond dat de wethouder zich er te makkelijk vanaf maakte met dat antwoord. De VVD’er zei: “Het blijft onbevredigend om te constateren dat er altijd overleg is geweest en nu dat niet gebeurd is er naar de buren wordt gewezen. Eigenlijk zou je net zo hard naar jezelf moeten wijzen, want die harmonisatie had je ook zelf kunnen doen. Ik snap dat dit wat extra uitzoekwerk en overleg vraagt. Ik vind het wel makkelijk om het dan maar door te schuiven naar 2020. Ik wil voorstellen dat u de komende maanden gebruikt om die afstemming in Molenlanden te zoeken om ons voor de start van het toeristenseizoen te kunnen informeren wat de gesprekken hebben opgeleverd, zodat we een goede keuze kunnen maken. Dan hebben we ook nog even de tijd om te zien waar de financiële dekking vandaan moet komen.”

Contact met college Molenlanden
Wethouder Arjan Kraijo (toerisme) gaf aan dat hij het voorstel van de VVD wel wil volgen. Wel stelde hij voor om het tarief voorlopig vast te stellen op twee euro. “Dat bedrag kan halverwege volgend jaar eventueel nog worden aangepast. In de eerste helft van volgend jaar komen we er, na contact met het nieuwe college van Molenlanden, op terug. Ook zullen we breder kijken naar hoe de rest van de omgeving omgaat met toeristenbelasting. Dit geeft ook wat meer tijd om te zoeken naar een dekking.”

Amendement ingetrokken
Met die belofte van de wethouder besloot de VVD om het amendement in te trekken en af te wachten waar het college van Alblasserdam in 2019 mee komt. De raad stemde vervolgens unaniem in met het voorstel om de toeristenbelasting voorlopig vast te stellen op 2 euro per persoon per nacht. Het oude tarief stond op 2 euro en vijf cent.