ALBLASSERDAM – Namens ouderenorganisaties PCOB en de SSAA uit Alblasserdam zijn deze week door Rien Gaal en Jan Radstake 200 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Jaap Paans. De ondertekenaars bepleiten een betere bereikbaarheid van het gemeentehuis; zeker nu er plannen zijn om de bibliotheek van de Ieplaan naar het gemeentehuis te verhuizen. “We hebben erg veel problemen met de hobbel die ouderen moeten nemen om hier te komen,” vertelt Rien Gaal. Daarmee doelt hij op het hoogteverschil dat overbrugd moet worden, als men vanuit het lager gelegen dorp naar het hoger gelegen gemeentehuis moet.

Lastige hobbel
Rien Gaal vertelde bij de overhandiging: “Ik spreek namens de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Stichting Senioren Activiteiten Alblasserdam (SSAA). Dat zijn twee ouderenorganisaties in Alblasserdam die bij elkaar zo’n vierhonderd leden hebben. Wij zijn hier omdat we het jammer vinden dat de bibliotheek waarschijnlijk van plaats gaat veranderen en naar het gemeentehuis wordt verhuisd. Toch zijn wij eigenlijk niet tegen de renovatie, want het wordt een huiskamer en in een huiskamer kun je gezelligheid vinden en in een huiskamer komen ook heel veel ouderen. Maar het is en blijft een lastige hobbel die genomen moet worden om hier, bij het gemeentehuis te komen. Daar hebben wij erg veel problemen mee.”

Geen actievoerders
Gaal vervolgde: “Ouderen zijn geen actievoerders, zo hebben we gemerkt. Ze komen wel naar ons toe en vragen dan: hoe moet dat nou? Daarom hebben we actie gevoerd in de zin van een handtekeningenactie, want de ouderen voor het gemeentehuis neerzetten heeft weinig zin en ik denk dat er ook heel weinig komen. We hebben 200 handtekeningen verzameld en hopen dat het hoogteverschil opgeheven wordt en dat er een oplossing voor wordt gevonden. En dan wel op het moment dat het gemeentehuis gerenoveerd is en niet een jaar later, want dan zijn we nog verder van huis. Misschien dat er ook nog gedacht kan worden aan de buurtbus of hopper.”

Respect
Burgemeester Jaap Paans, die de handtekeningen in ontvangst nam zei respect te hebben voor het aantal handtekeningen dat is opgehaald. Verder vertelde hij dat de gemeenteraad oog heeft voor mobiliteit en dat de handtekeningen betrokken zullen worden bij de beraadslagingen op 18 december.

Drie scenario’s
Met de renovatie wil de gemeente een ‘Huis van de Samenleving’ maken waarin niet alleen plaats is voor de gemeente, maar ook voor de Bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf SMILE en de politie. Omdat de plannen duurder uitpakken dan aanvankelijk ingeschat heeft de raad het college gevraagd om naast het oorspronkelijke scenario twee alternatieve scenario’s uit te werken. Deze scenario’s zijn: 1. Een nieuwe aanbesteding starten, 2. Een nieuw plan maken, 3. Doorgaan met het huidige plan. Het college heeft de raad voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd een extra krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen. Op 18 december wordt hier een definitieve beslissing over genomen.

Van links naar rechts Jan Radstake, Rien Gaal en burgemeester Jaap Paans.