ALBLASSERDAM – Ontwikkelaar Whoonapart en de gemeente Alblasserdam hebben deze week een overeenkomst getekend die een belangrijke opmaat vormt voor de bouw van onder meer woningen op het Mercon-Kloosterrein aan de West Kinderdijk in Alblasserdam. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

De overeenkomst houdt in dat het college van B&W de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in gang zet. De kosten die deze procedure met zich meebrengt, komen voor rekening van Whoonapart. Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure begin 2019.

Diverse soorten woningen
Whoonapart wil op het voormalige bedrijfsterrein aan de West-Kinderdijk onder meer diverse soorten woningen, een klein hotel en twee parkeergarages bouwen. In mei stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan. Dit plan beschrijft globaal de inrichting van het terrein zoals de ontwikkelaar die voor ogen heeft.,,Whoonapart is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van deze locatie”, zegt directeur Jaco Poldervaart. ,,Door bewoners aan de Oost -en West-Kinderdijk en andere betrokkenen hierbij te betrekken, ontstaat een nieuwe woonlocatie met mooie en betaalbare woningen voor kopers en huurders. Een belangrijke aanwinst voor de toekomst van Kinderdijk en de gemeente Alblasserdam.”

Vertrouwen
Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo is blij met weer een stapje in de richting van de herontwikkeling van het terrein. ,,Het ligt immers al lang te wachten op een mooie invulling”, aldus de wethouder. ,,We moeten nog veel zaken uitzoeken en de gemeenteraad moet nog besluiten nemen, maar ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn.”

Op het Mercon-terrein komen:

• 7 vrije kavels groot ca. 1800 m2,
• appartement gebouw “de Residentie” met 8 appartementen,
• 124 dijkterras appartementen waarvan 25 penthouses,
• 32 zorgwoningen,
• 53 patiowoningen
• 24 kade appartementen waarvan 6 penthouses,
• hotel en museum,
• 2 parkeergarages met 488 parkeerplaatsen.

Meer informatie over het stedenbouwkundig plan is te vinden op www.alblasapart.nl