ALBLASSERDAM – In de afgelopen week konden bezoekers van deze website hun mening geven op de stelling: “Ik vind een investering van 9 miljoen euro in de restauratie van het Alblasserdamse gemeentehuis een goede investering.” In het totaal werd er 2120 keer gestemd. 84 procent is het niet eens met de stelling. Deze 1785 stemmers vinden het geen goede investering. Tien procent van de stemmers (215 stemmen) is het wel met de stelling eens en zes procent (120 stemmen) heeft geen mening.

Precies een week geleden werd, tijdens een informatieavond in het Alblasserdamse gemeentehuis, bekend dat de geplande restauratie van het gemeentehuis mogelijk geen 7,9 maar 9 miljoen euro gaat kosten.

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 1,1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Dit extra geld is volgens het college nodig omdat de bouwkosten zijn gestegen en voor de inpassing van de bibliotheek in het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft ook nog de optie om het hele project opnieuw aan te besteden of om het restauratieplan stop te zetten en een nieuw plan te ontwikkelen. Die laatste twee opties hebben niet de voorkeur van het college.

Komende maand kan de Alblasserdamse gemeenteraad dus kiezen uit drie opties:

  1. Een nieuwe aanbesteding starten
  2. Het hele plan stop zetten en een nieuw plan ontwikkelen
  3. Doorgaan met het huidige (aangepaste) plan

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel in de commissievergadering van 11 december en de raadsvergadering van 18 december. Het complete raadsvoorstel en de achterliggende documenten zijn hier te downloaden. Het eerder uitgegeven persbericht van de gemeente is hier te vinden.