REGIO – Vijf jaar lang is er gewerkt aan een hogere en bredere dijk bij Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers. De dijk bleek in 2007 onveilig te zijn. Zaterdag 29 september 2018 werd de officiële oplevering gevierd van het dijkversterkingstraject KIS (Kinderdijk-Schoonhovenseveer). Dit gebeurde met een feest op het nieuwe haventerrein in Streefkerk. Het was de bedoeling dat er afgesloten zou worden met een vuurwerkshow, maar daar stak Rijkswaterstaat op het laatste moment een stokje voor, omdat de veiligheidszone verkeerd zou zijn gemeten.

In 2007 werd geconstateerd dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op grote delen niet veilig zou zijn bij extreem hoogwater. Van de 17,5 km voldeed destijds 10 km niet aan de veiligheidsnormen. Het versterken van de dijk op dit traject was complex vanwege de slappe veengrond, de regionale verbindingsfunctie, nutsvoorzieningen en de vele woningen en bedrijven langs de dijk. Er moesten 58 huizen worden gesloopt en veel particuliere gronden werden verworven. De wens om na de dijkversterking nieuwe huizen terug te mogen bouwen kon veelal worden ingewilligd. In totaal werd met 300 eigenaren een overeenkomst gesloten.

Het project KIS is dijkversterkingsproject binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De uitvoering was in handen van aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard en heeft 5 jaar in beslag genomen. Zaterdag was het tijd voor een feest. Waterschap Rivierenland: “Nu de uitvoering ten einde is en er een veilige en mooie dijk ligt, daar waar mogelijk afgestemd op de wensen van de omgeving, is er reden voor een feest.”
Foto’s: Peter Stam.