ALBLASSERDAM – Arie van ’t Zelfde, raadslid van het CDA in Alblasserdam heeft dinsdagavond 25 september 2018, tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn collega-(burger)raadsleden en het college van B&W opgeroepen om mee te doen aan een nog te organiseren reanimatiecursus in het gemeentehuis van Alblasserdam. Zijn oproep werd beantwoord met een applaus van de aanwezige politici èn een directe aanmelding van burgemeester Jaap Paans.

Van ’t Zelfde vertelde dat hij zelf twee jaar geleden zijn reanimatie /AEDdiploma had gehaald en toe was getreden tot het ‘korps van vrijwilligers van Hartveilig Wonen’, om daarmee direct ingezet te kunnen worden bij iemand die een hartstilstand heeft.

Zes minuten
De CDA’er legde uit: “Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn er binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand, mogelijkheden om iemand te redden en de mogelijke gevolgschade tot een minimum te beperken. De gemiddelde aanrijdtijd van een ambulance in onze gemeente is 10 à 12 minuten. Dat is ruimschoots voldoende om aan de normen te voldoen, maar bij een reanimatie gaat het echt om die eerste zes minuten en daar kunnen wij mensen het verschil maken.”

Kosten worden vergoed
Van ’t Zelfde: “Tijdens een bijeenkomst van de CDA-fractie afgelopen zomer, heb ik geopperd om als fractie een reanimatiecursus te volgen. Echter, door voortschrijdend inzicht, dachten we dat het goed zou zijn als we de hele gemeenteraad in al zijn geledingen hier warm voor zouden kunnen krijgen. En daarom heb ik een plan voorgelegd aan de burgemeester, die direct enthousiast reageerde en toezegde de kosten die voor de cursus nodig zijn, te vergoeden. En dat het gemeentehuis als cursuslocatie mag worden gebruikt.”

Inzet voor burgers
Het raadslid sloot zijn betoog af met: “Door zitting in de gemeenteraad zetten wij ons in voor burgers van Alblasserdam op velerlei gebied. Hoe mooi is het dan als we ons persoonlijk in kunnen zetten voor alle burgers bij een medische noodzaak. Ik roep u daarom allen op om mee te doen aan een cursus reanimatie. De cursus wordt op een nader te bepalen zaterdagochtend in slechts drie uurtjes tijd gegeven door gediplomeerde medewerkers van de Stichting Reanimatie Drechtsteden. Na het met goed gevolg afsluiten van de cursus, ontvangt u een reanimatiediploma. U kunt zich daarna ook aanmelden bij Hartveilig Wonen, zodat u via uw smartphone opgeroepen kunt worden als er een persoon in uw buurt een hartstilstand krijgt. Ik hoop dat u zich allen zult inschrijven voor deze cursus. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe groter de kans is dat er een leven kan worden gered. U kunt zich bij de griffier inschrijven.”

Vrijwilliger
Na een applaus zei burgemeester Jaap Paans: “Ik meld me bij dezen alvast aan.” De burgemeester benadrukte dat alles is op basis van vrijwilligheid. “Iedereen mag daarin zijn eigen afweging maken. U bent vrij om u wel of niet aan te melden. Aanmelden kan via de griffier. Het aanbod geldt niet alleen voor raadsleden en burgerraadsleden, maar ook voor de mensen uit onze (ambtelijke) organisatie die hieraan deel willen nemen.”

Arie van ’t Zelfde (rechts) tijdens zijn pleidooi om met zoveel mogelijk raadsleden deel te nemen aan een reanimatiecursus.