ALBLASSERDAM – De vaccinatiegraad in Alblasserdam is lager dan het landelijk gemiddelde. Hierdoor is er in het Damdorp een groter risico op een uitbraak van infectieziekten. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad van het dorp. De PvdA in Alblasserdam had het college vragen gesteld over de vaccinatiegraad. “De vaccinatiegraad in Alblasserdam is relatief laag. In 2017 en in 2018 werden er elk jaar 81 procent van de 2-jarige kinderen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en pokken (DKTP) geprikt. Het landelijke gemiddelde lag op 93 procent,” zo schrijft het college.

Over de tweede vaccinatie, de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond, schrijven B&W: “Daar ligt het Alblasserdamse cijfer op 82 procent van de kinderen in 2017, tegen een gemiddeld aantal in Nederland van 94 procent in en 2018 zijn 79 procent van de kinderen in Alblasserdam geënt tegen 93 procent van de kinderen gemiddeld.”

Zorgen
Omdat met name mazelen zo besmettelijk is, is een hoge vaccinatiegraad volgens het college noodzakelijk voor het hebben van groepsimmuniteit. Het streven voor de BMR-vaccinatie is daarom 95 procent. Voor DKTP volstaat een vaccinatiegraad van negentig procent. “De lage cijfers voor Alblasserdam geven aanleiding tot zorg. Het gaat immers om de bescherming van de populatie als geheel, om ook baby’s en zwakke inwoners die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, te beschermen.”

Dalende trend
Tot slot meldt het college dat er ook een dalende trend is als het gaat om de HPV inenting tegen baarmoederhalskanker. “De dalende trend van het aantal meisjes dat zich laat inenten is een landelijke trend. In Alblasserdam is het aantal gering, maar redelijk stabiel. Jaarlijks zo’n 39 procent van de meisjes. In 2017 was dit 41 procent. Over geheel Nederland lag het gemiddelde in 2017 op 53 procent en in 2018 op 46 procent.

Acties
Omdat de vaccinatiegraad in Alblasserdam omhoog te krijgen, wordt er aan diverse acties gewerkt. Het college: “Het maakt onderdeel uit van het werk van het consultatiebureau. Verder zijn we met de Dienst Gezondheid en Jeugd en Rivas / Careyn in gesprek over lokaal maatwerk. We zullen met een zo groot mogelijke diversiteit aan maatschappelijke partners in gesprek gaan. Verder komt er een voorstel om binnen het maatwerkbudget een actie uit te voeren. Hierbij nemen we te verwachten maatschappelijke (neven)effecten van de acties in overweging.”

Keuzevrijheid
Het college sluit af met: “Met u maken wij ons zorgen over de afnemende vaccinatiegraad. Wij besteden met de DGenJ extra aandacht aan bijvoorbeeld preventie en voorlichting, zodat jonge ouders goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken. Wel willen we daarbij nog opmerken dat wij bij dit onderwerp de keuzevrijheid van belang vinden.”

De brief van het college wordt vanavond, tijdens de eerste commissievergadering sinds het zomerreces, besproken in het gemeentehuis van Alblasserdam.

Foto: Rhoda Baer.