ALBLASSERDAM – Een Alblasserdamse ex-wethouder krijgt, ondanks de oproepen om van het geld af te zien, nog steeds wachtgeld. “Het gaat om een bedrag van € 4819,07 bruto per maand. Het wachtgeld stopt 18-02-2021,” zo laat Monique Boer, woordvoerster van de gemeente Alblasserdam, dinsdag 18 september 2018 weten. Wachtgeld is in Nederland de informele naam voor een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders. Men ontvangt het na ontslag of na beëindiging van het (verkiezings-)mandaat, in afwachting van ander werk of een pensioen.

Tot maart 2014 kreeg ook een tweede Alblasserdamse oud-wethouder van de PvdA wachtgeld. Hij vertrok achttien jaar geleden bij de gemeente Alblasserdam en heeft tot aan zijn pensioen (14 jaar lang) gebruikgemaakt van de regeling. Om welke wethouders het gaat, wilde de gemeente niet zeggen. “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer weegt in casu zwaarder dan het belang van de openbaarheid van de namen,” aldus de gemeente in 2014.

Moreel beroep
In de afgelopen jaren is er diverse malen discussie geweest over het onderwerp. Zo deed de VVD in Alblasserdam enkele jaren geleden, tijdens de algemene beschouwingen, een moreel beroep op de Alblasserdamse oud-wethouder en zijn partij (SGP) om af te zien van de wachtgeldregeling waar hij gebruik van maakt. “De regeling is legitiem en noodzakelijk en bedoeld voor wethouders om een periode naar een nieuwe betaalde baan te overbruggen en prima voor de mensen die er gebruik van moeten maken. De regeling is echter niet bedoeld om naast het, met een nieuwe baan, verdiende salaris over meerdere jaren en collegeperiodes heen aan te blijven vullen met een aanzienlijke bijdrage uit deze regeling. Wij doen dan ook een moreel beroep op de oud-wethouder en zijn partij om verder af te zien van de wachtgeldregeling nu er al meerjarig sprake is van een nieuwe, betaalde baan,” aldus De Gier.

Niet afdwingbaar
Bert Blase, die tijdens de oproep van de VVD nog burgemeester was, antwoordde dat het college van B&W er in Alblasserdam ook zo over dacht. Blase zei toen: “Het college van B&W heeft dezelfde blik als u en ik heb namens B&W een moreel appèl op de betrokkene gedaan. De komende weken ga ik met de betrokkene rond de tafel, om te zien of dit appèl geëffectueerd kan worden. De belangrijkste rol ligt echter bij de betrokkene zelf, omdat het om een niet-afdwingbare of een door mij of het college te beïnvloeden regeling is waarvan hij gebruik maakt.”

Vier jaar later blijkt dat het moreel appèl geen effect heeft gehad. De regeling loopt nog tot 2021.