KINDERDIJK – Op initiatief van de gemeente Molenwaard en Alblasserdam begint deze maand een bewustwordingscampagne om het gebruik van drones bij Kinderdijk terug te dringen. Met stickers en borden wordt bezoekers duidelijk gemaakt dat drones met camera’s, wat de gemeenten betreft, niet gewenst zijn in het molengebied.

De gemeente Molenwaard laat in een persbericht weten dat dronebezitters zich vaak niet realiseren dat de molens bewoond zijn en dat hun ‘vliegende camera’s’ storend zijn. “Bewoners ageren al sinds vorig jaar tegen de overlast en aantasting van hun privacy. De campagne moet de bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk, onder andere via borden en sociale media, duidelijk maken welke impact de drones hebben op het dagelijks leven en de privacy van de bewoners,” zo is te lezen in het persbericht.

Handhaving
Volgens de gemeente Molenwaard kunnen dronepiloten op dit moment beboet worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Molenwaard wanneer zij aantoonbaar overlast veroorzaken en ter plaatse betrapt worden. “Het Werelderfgoed ligt bovendien in een Natura2000-gebied, waar niet zomaar gevlogen mag worden met een drone. Politie en boa’s hebben het toezicht op het gebruik van drones in het molengebied inmiddels opgeschroefd. Ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) reageert actief op meldingen van overlast,” aldus de gemeente in het persbericht.

Landelijke regelgeving
Hoewel de gemeenten dus wel mogelijkheden hebben om op te treden tegen dronegebruikers die overlast veroorzaken, biedt zowel de lokale als de landelijke wetgeving nu nog onvoldoende ruimte om drones in zijn geheel uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren. Daarom heeft de gemeente Molenwaard de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid afgelopen mei gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. De ministeries hebben toegezegd bij de invoering van de Europese Verordening Drones ook privacy en openbare orde en veiligheid mee te nemen bij het opstellen van de Nederlandse regelgeving. Tot nu toe werd met name gekeken naar de veiligheid in relatie tot de luchtvaart. Binnen twee jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Of de privacy van personen in Kinderdijk daadwerkelijk wordt of is geschonden met het filmen met een drone is overigens nog niet vastgesteld door een rechtbank.

Foto: Sky From Above.