ALBLASSERDAM – Er is een koper voor het terrein van staalbedrijf Nedstaal dat 31 januari 2017 failliet werd verklaard. De grond is nu nog eigendom van Ruigenhil Vastgoed BV, maar wordt binnen een paar maanden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dat bevestigt Maron Rietveld van Ruigenhil Vastgoed. Burgemeester Jaap Paans laat in een interview in het Algemeen Dagblad weten blij te zijn met deze ontwikkeling. Verder hoopt Paans, die in zijn jeugd zelf een bijbaan had in de kantine van Nedstaal, dat er, net als vroeger weer veel mensen op het terrein aan de slag gaan. Paans in het AD: “Bij Nedstaal werkten ooit een paar duizend mensen. We willen ook weer 2000 banen terug.” Dat lukt volgens hem niet zonder steun van de Drechtsteden en de provincie.

Nieuwe eigenaar
Wie de nieuwe eigenaar van het terrein wordt, is officieel nog niet bekend gemaakt, maar op het oude Nedstaalterrein zouden in ieder geval de bedrijven Iveco Schouten en Nugteren Transport uit Alblasserdam gevestigd worden. Maron Rietveld van Ruigenhil Vastgoed BV kon dat deze week niet bevestigen, omdat hij eerst met de nieuwe eigenaar wil overleggen wat hij over de ontwikkeling naar buiten wil brengen. Ook de gemeente Alblasserdam kan nog niet zeggen wie de nieuwe eigenaar wordt. “Uitspraken over wie de koper / nieuwe eigenaar is, zijn niet aan de gemeente. Wel kunnen wij aangeven dat we met hen in contact staan en positief zijn over mogelijkheden tot samenwerking voor het realiseren van publieke doelstellingen,” aldus een woordvoerster van de gemeente.

Gevraagd naar een reactie laat Iveco Scouten weten nog geen behoefte te hebben om te reageren.  “Als de directeur wat te melden heeft, hoor je het vanzelf.”

Verheugd met uitbreiding van thuisbasis
Nugteren Transport BV zegt ‘verheugd’ te zijn met de uitbreiding van hun ‘thuisbasis’ met 12000 vierkante meter industriegrond. Het bedrijf meldt: “De komende maanden zullen we het terrein en de bestaande loods van 3000 m2 onder handen nemen, zodat we het zo snel mogelijk in gebruik kunnen nemen om de al maar toenemende vraag naar logistieke diensten te kunnen verwerken. In de bestaande hal ( de striphal van de voormalige Nedstaal fabriek ) zullen diverse aanpassingen worden aan gebracht. Allereerst zullen de treinrails worden verwijderd en de oude striphal kraan worden gedemonteerd.. Vervolgens wordt de hal uitgerust met een nieuwe betonnen vloer voor zware belastingen, nieuwe luchtkoepels op het dak, nieuwe extra grote bedrijfshal deuren en 4 nieuwe Konecranes bovenloopkranen tot 160 ton hijs vermogen. We hopen de oude striphal in ere te herstellen zodat er ook in de komende decennia een mooie bestemming is voor dit markante pand aan het Rapenburg.”

Achter gesloten deuren
De gemeenteraad van Alblasserdam vergaderde in de afgelopen periode achter gesloten deuren over het Nedstaalterrein. Wat er tijdens deze bijeenkomsten is besproken, is niet bekend. Een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam meldt hierover: “Wij doen nooit mededelingen over vertrouwelijke informatie. Het is vooralsnog niet aan de orde de vertrouwelijkheid op te heffen. Wij verwachten later dit jaar meer informatie te kunnen geven.”

Meer werkgelegenheid
De woordvoerster vertelt verder dat de ontwikkeling van het Nedstaalterrein voor de gemeente Alblasserdam en de regio Drechtsteden ‘van groot belang’ is. “Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom tijdens het verkoopproces bij alle bij haar bekende gegadigden en de huidige eigenaar de publieke belangen onder de aandacht gebracht en bepleit. Die belangen zijn het vergroten van de werkgelegenheid (creëren van banen) en het verminderen van de milieubelasting,” aldus de zegsvrouw.

Bodemverontreiniging
Omdat delen van het oude Nedstaalterrein vervuild zijn, zal op sommige plekken de bodem gesaneerd moeten worden. Verder zou er een idee geopperd zijn om een aparte toegangsweg naar het terrein aan te leggen, zodat men vanaf De Helling direct rechtdoor het terrein op kan rijden. Nu is de ingang nog verderop bij de Rapenburg gelegen. Maron Rietveld van Ruigenhil Vastgoed zegt hierover: “Dat zijn misschien plannen bij mensen, maar er is nog helemaal niets concreets, dus ik denk dat je met die berichtgeving op moet passen, want iedereen heeft een mening. Maar, het zou wel ideaal zijn.”