REGIO – Deze week is door de Drechtraad de ‘Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden’ vastgesteld. Hierin is onder meer de ambitie opgenomen om te groeien naar een regio met meer dan 300.000 inwoners. Om dat doel te bereiken, willen de gemeenten de komende jaren 25.000 nieuwe woningen bouwen. Verder willen de Drechtsteden koploper zijn als het gaat om energietransitie. De komende jaren wil de regio losgaan van aardgas, benzine, diesel en andere fossiele energie. Onder de Drechtsteden vallen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Drie opgaven
De Drechtraad heeft de ‘Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden’ vastgesteld als richtinggevend kader en gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van dit gebied. De Groeiagenda verwoordt deze regionale ambitie langs drie opgaven: goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid. Daarbij geldt de energietransitie als verbindende opgave. “Door dit besluit heeft de regio een gezamenlijk kader om krachtig mee naar buiten te treden,” meldt Hans Scholten, Communicatieregisseur Bureau Drechtsteden in een persbericht.

300.000 inwoners
De ambitie is om te groeien naar een regio met meer dan 300.000 inwoners. Dat geeft volgens communicatieregisseur Scholten ‘een sterkere basis voor voorzieningen, een grotere arbeidsmarkt en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker zich hier te vestigen’. Om dat doel te bereiken willen de gemeenten de komende jaren 25.000 nieuwe woningen bouwen.

Wij zijn goed
Verder is in het persbericht van Bureau Drechtsteden te lezen: “De Drechtsteden zijn al topregio voor innovatie in de maakindustrie en de logistieke sector. De gemeenten ondersteunen de ingezette transitie van maritieme) maakindustrie naar een kennisgedreven industrie van harte. De ambitie voor de regio is een groei met 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.”

Bereikbaarheid moet beter
Communicatieregisseur Scholten vervolgt: “Als we op gebied van wonen en werken vooruit willen komen zal de bereikbaarheid van de Drechtsteden echt moeten verbeteren. Daarbij richten de gemeenten zich op versterken van het openbaar vervoer, verbetering van de Drechtring (N3, A15 en A16) en op slimme mobiliteit. Samen met partners in de regio willen de Drechtsteden koploper zijn als het gaat om energietransitie. De komende jaren wil de regio losgaan van aardgas, benzine, diesel en andere fossiele energie. Daarnaast zetten de gemeenten in op energiebesparing en duurzame energiebronnen.”

Drechtraad
In de Drechtsteden vormt de Drechtraad het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Het dagelijks bestuur is in handen van het Drechtstedenbestuur.  De Drechtsteden streven naar een snelle en efficiënte manier van besturen. 55 Drechtraadsleden vertegenwoordigen alle politieke fracties, uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.