ALBLASSERDAM – Docenten van het openbaar basisonderwijs gaan op woensdag 12 september 2018 staken. Ouders van de kinderen op de openbare basisscholen Het Palet en ’t Nokkenwiel zijn vrijdag 31 augustus 2018 hierover ingelicht. In een brief aan de ouders legt Aat van Genderen, Algemeen directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam uit waarom er wordt gestaakt. “Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van deze actie, de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om uw kinderen en onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden,” aldus Van Genderen.

Van Genderen schrijft verder: “Zo vlak na de zomervakantie wil ik u op de hoogte stellen van de stakingsdag op woensdag 12 september 2018. Zoals u wellicht weet hebben de actiegroep PO in Actie, de onderwijsvakbonden en de PO-Raad zich verenigd in het PO-Front en roepen zij medewerkers in het basisonderwijs op om woensdag 12 september 2018 deel te nemen aan de estafette onderwijsstaking in Zuid-Holland. De vakbond voor schoolleiders, AVS, sluit zich aan bij deze actie. Het doel van PO-Front is het salaris van het PO op vergelijkbare hoogte brengen met het VO, het verlagen van de werkdruk van leerkrachten in het primair onderwijs, maar bovenal de continuïteit waarborgen van goed basisonderwijs voor uw kinderen. Op dit moment krijgen veel basisscholen hun vacatures en vervangingen al niet meer ingevuld. Er zijn gewoonweg niet voldoende goede gekwalificeerde leerkrachten. En dat probleem wordt steeds groter. Ook de kans dat dat merkbaar wordt op onze scholen ‘t Nokkenwiel en Het Palet. Met deze actie willen we bereiken dat de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen hoog kan blijven en dat het vak van groepsleerkracht in het basisonderwijs aantrekkelijk(er) wordt voor huidige en toekomstige collega’s.”

De staking is volgens Van Genderen hard nodig: “Er is zeker al het één en ander bereikt in de beloning van de groepsleerkrachten. Dat is een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet. Het dreigende grote tekort aan leerkrachten treft, als er geen structurele maatregelen worden genomen, de hele maatschappij. Onze kinderen krijgen niet het meer het onderwijs dat zij nodig hebben. Wij menen er goed aan te doen u nu al te informeren, zodat u voldoende tijd heeft om opvang te organiseren. Onze samenwerkingspartner WASKO heeft voor u net als de vorige keer een mogelijkheid voor het (tegen betaling) opvangen van uw kind. Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel u als de leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking.”

Foto: Archieffoto 2011.