ALBLASSERDAM – Er zijn geen infecties meer gevonden naar aanleiding van het nieuwe TBC-onderzoek onder alle kinderen en het personeel van basisschool Het Palet en buitenschoolse opvang Wasko in Alblasserdam. Dat meldt het Team Tuberculosebestrijding van GGD Rotterdam- Rijnmond. Dit betekent dat het onderzoek definitief wordt afgesloten.

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd bij een leerlinge van Het Palet in Alblasserdam open longtuberculose (TBC) vastgesteld. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rijnmond (GGD)startte direct met een brononderzoek en contactonderzoek. In juli van dat jaar werd het onderzoek verder uitgebreid, omdat er een aantal leerlingen besmet bleek te zijn met een latente tuberculose-infectie.

In februari van 2018 werd bekend dat bij een tweede leerling open longtuberculose was geconstateerd. Om die reden werden uit voorzorg nogmaals alle leerlingen uit groep 7 onderzocht.

Een maand later meldde de GGD dat het onderzoek in groep 7 aanleiding gaf om het onderzoek nog verder uit te breiden. Behalve alle kinderen van Het Palet, werden ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang en de peuterspeelzaal onderzocht. Daarnaast werden ook de docenten en pedagogisch medewerkers getest.

Naar nu blijkt zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd en dus wordt het onderzoek afgerond. Het Team Tuberculosebestrijding van GGD Rotterdam- Rijnmond laat in een brief aan de ouders weten: “We zijn ons bewust van de impact die het onderzoek had op de school, kinderen en op u als ouder/verzorger en willen u hartelijk danken voor uw medewerking.”