NIEUW-LEKKERLAND – Meneer R. Oskamp uit Nieuw-Lekkerland heeft donderdagavond 5 juli 2018, uit handen van burgemeester Van der Borg, een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De Nieuw-Lekkerlander is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nasssau.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als bouwkundige bij Architectenbureau Rokus Visser te Schoonhoven, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 – 1984            bestuurslid van de Basisschool De Schakel te Nieuw-Lekkerland.

Betrokkene verrichtte allerlei bouw- en onderhoudswerkzaamheden.

2013                      begeleider bij de Hervormde Vrouwenbond. Betrokkene begeleidde mensen met een beperking tijdens hun vakantie.

2013 – heden          lid van de bouwcommissie van de adviesraad van WMO Molenwaard. De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Betrokkene verzorgt de rapporten en notulen.

2014 – heden          lid van de adviescommissie Monumenten en Gebouwen. Deze commissie geeft financiële adviezen aan de kerkrentmeesters over kerkelijke gebouwen.

2014 – heden          bestuurslid van De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland. Betrokkene levert advies aan diverse kerkelijke gemeenten en maakt daar verslag van. Daarnaast geeft hij advies aan flankerende organisaties.

Daarnaast ontplooide hij de volgende vrijwillige activiteiten voor de Hervormde Gemeente Dorp in Nieuw-Lekkerland:

1977 – 2015            adviseur van de bouwcommissie, notabel en kerkvoogd. Tevens was hij notulist van de kerkvoogdijvergaderingen.

2001 – heden          lid van de Archiefcommissie. Betrokkene vertegenwoordigt onder andere de notabelen en kerkvoogden en verricht archiefwerk.

2015 – 2016            vormgever van het boek “Gods akkerwerk, Gods gebouw”. Betrokkene heeft nagenoeg alle illustraties aangeleverd.

2015 – heden          diaken.