ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam stelt de gemeenteraad voor de bestuursperiode 2018-2022 te starten met het reserveren van ca.€ 1.000.000 voor ambities die opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Het college investeert hiermee in: armoedebestrijding, jeugd, verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, bereikbaarheid, energie-en klimaatmaatmaatregelen en handhaving. “Om de ambities waar te maken is het wendbaar maken en versterken van de organisatie een randvoorwaarde. Hiervoor is een bedrag van € 450.000 vrijgemaakt. De investeringen zijn mogelijk dankzij meer geld vanuit het rijk. Het financieel meerjarenperspectief is gunstig en biedt ruimte voor ontwikkeling en ambities,” zo stelt de gemeente in een persbericht.

Verder is in het bericht te lezen: “In de periode 2018-2022 werkt de gemeente langs vijf sporen aan een Alblasserdam waar het nog prettiger wonen en ondernemen is. De sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender.”

Samenwerking
In de Perspectiefnota 2019 blikt het college vooruit op de financiële balans en ontwikkelingen voor de komende jaren tot 2022 en naar het begrotingsjaar 2019. Deze nota markeert het begin van een nieuwe bestuursperiode. Onder de noemer van het coalitieakkoord “Samen maken we Alblasserdam” bouwt het college voort op de afgelopen vier jaar. Ook de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties wordt voortgezet.

Coalitieakkoord
De uitwerking van het coalitieakkoord gebeurt met de raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en krijgt vorm in een nieuwe Samenlevingsagenda. De gemeente meldt: “De Samenlevingsagenda 2.0 is een dynamisch document en bevat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de komende collegeperiode. In de Perspectiefnota 2019 staat een eerste financiële indicatie van de investering op de vijf sporen van het coalitieakkoord.”

Gezonde meerjarenbegroting
Wethouder Verheij: “Een gezond huishoudboekje is een belangrijke randvoorwaarde voor de opgaves waar we voor staan. Zo willen we op een goede manier voorzien in de toename van de zorgvraag en willen we de ambities uit de Samenlevingsagenda waarmaken. Dit betekent dat de meerjarenbegrotingen sluitend moeten zijn. Deze Perspectiefnota biedt hiervoor de goede basis.”

Algemene beschouwingen
De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota op 10 juli tijdens de algemene beschouwingen.