ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft vorige maand unaniem het stedenbouwkundig plan voor het Mercon-Kloos terrein vastgesteld en de bereidheid uitgesproken mee te willen werken aan de bestemmingsplanprocedure die het realiseren van woningbouw op dit voormalige bedrijfsterrein mogelijk maakt. Projectontwikkelaar Whoonapart wil hier zo’n 260 woningen bouwen in het middeldure en duurdere segment. Ook wil Whoonapart een klein hotel met horeca en/of museum realiseren. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is een (extra) halte voor de waterbus in het gebied aan te leggen. Dinsdagavond 26 juni 2018 is er voor geïnteresseerden een informatieavond in het Wapen van Alblasserdam op de Dam.

Inloopavonden voor inwoners
De afgelopen maanden hebben omwonenden en andere belanghebbenden tijdens inloopavonden georganiseerd door de projectontwikkelaar en de gemeenteraad hun reacties op het plan kunnen geven. Burgemeester Jaap Paans complimenteerde de projectontwikkelaar voor deze aanpak.

In een persbericht laat de gemeente over deze inloopavonden weten: “Omwonenden waren over het algemeen enthousiast al maken zij zich wel zorgen over de toename van verkeer op de toch al drukke dijk en over de parkeerdruk. Daarnaast vraagt de ontsluiting van de nieuwe wijk in de richting van het Zwarte Paard en aan de noordkant richting West-Kinderdijk evenals de oversteek vanuit de nieuwe wijk naar de Molenkade om een zorgvuldig ontwerp.”

Nog veel onderzoek nodig
Ook de raadsfracties in de gemeenteraad waren positief over het stedenbouwkundig plan. Zij vroegen wel nadrukkelijk aandacht voor de zorgen van omwonenden en riepen verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo op het effect van het plan op de verkeersveiligheid en het parkeren op de dijk en de ontsluiting van de nieuwe wijk nader uit te werken. Daarnaast vroeg de raad bij de ontwikkeling van het middengebied (hotel in combinatie met publieke functies) de relatie te leggen met de eerder vastgestelde visies Toerisme en recreatie, Centrumontwikkeling en Havengebied. Kraijo zegde toe de gevraagde acties nader uit te werken en de komende maanden nog heel veel onderzoek te laten verrichten. “Dit is het begin van het proces om te komen tot een bestemmingsplan, daarvoor is nog heel veel uitzoekwerk nodig”, aldus de wethouder.

De ontwikkelaar streeft ernaar het bestemmingsplan eind dit jaar gereed te hebben om aan de gemeenteraad voor te leggen. Als de raad hiermee instemt, kan de bouw volgend jaar beginnen.

De informatieavond start dinsdag om om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inschrijven kan op de website Alblasapart.nl