ALBLASSERDAM – Het oude pand van Vestzaktheater Biggelmee langs de West-Kinderdijk 375 in Alblasserdam gaat in de verkoop als woonlocatie. Dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond 19 juni 2018 beslist. Als zich een koper aandient voor het pand staat de gemeenteraad positief tegenover de wijziging van de bestemming van de locatie zodat er gewoond kan worden. De D66 pleitte er vergeefs voor om behalve de bestemming ‘wonen’ ook de bestemming ‘maatschappelijk’ op het pand te houden.

Aan het besluit ging een ruimtelijk-functioneel onderzoek naar een geschikte functie voor het pand vooraf. “Uit dit onderzoek blijkt dat een woonbestemming bijdraagt aan behoud en versterking van het karakter van het dijklint. Het zorgt er ook voor dat de verkeers- en parkeerdruk op de dijk niet toeneemt,” aldus wethouder Peter Verheij.

Het pand aan de dijk is in de afgelopen vijftig jaar in gebruik geweest als verenigingsgebouw voor Vestzaktheater Biggelmee. Het langgerekte pand, dat rond 1906 is gebouwd, is gelegen tussen de woningen aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam en de Molenstraat in Kinderdijk. Het perceel is 360 vierkante meter groot.

Principe-uitspraak
Om de bestemming wonen mogelijk te maken moet de gemeente een bestemmingsplanwijziging vaststellen. Deze wijziging vindt in een later stadium plaats op verzoek van een kandidaat-koper. Om het pand met de gewenste functie te koop aan te kunnen bieden was wel al een principe-uitspraak van de gemeenteraad over de wijziging van de bestemming nodig. Alleen de D66 stemde tegen het voorstel. De andere vijf partijen stemden in. Marko Stout van de D66 wilde graag dat op het pand een ‘dubbelbestemming’ zou blijven. “Laat die maatschappelijke functie er ook opzitten. Verenigingen en dergelijken moeten zich ook ergens kunnen vestigen in het dorp. Met een dubbelbestemming is er ook nog een grotere kans op verkoop,” stelde Stout voor. Andere partijen gingen daar echter niet in mee.

Verkoop
Het pand aan de West Kinderdijk 375 is eigendom van de gemeente en werd voorheen door de stichting Biggelmee gehuurd. Het pand is sinds het voorjaar van 2017 dicht. De constructieve staat was dusdanig slecht dat de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid adviseerde het te sluiten. De kosten van herstel bleken zo hoog te zijn dat dit voor de gemeente niet haalbaar was. Daarom is besloten het pand te koop aan te bieden. Het verkooptraject wordt nu voorbereid en start via een tender (verkoop bij inschrijving) op 30 juni 2018. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij Zoomer Makelaardij B.V. info@zoomermakelaardij.nl.