NIEUW-LEKKERLAND – De gemeente Molenwaard krijgt in Nieuw-Lekkerland Oost ruimte om 200 nieuwe woningen te realiseren. De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente hiervoor toestemming gegeven, meldt de gemeente Molenwaard in een persbericht. Wethouder Frank Meerkerk reageert verheugd op het besluit van de provincie. ‘We hebben deze ruimte voor Nieuw-Lekkerland hard nodig en hebben de Provincie hiervan weten te overtuigen. Met de woningen op de voormalige voetbalvelden alleen redden we het namelijk niet’, aldus wethouder Meerkerk.

Wethouder Meerkerk wil wel snel maar ook verantwoord bouwen. ‘We willen in Nieuw-Lekkerland Oost een gevarieerd woningbouwprogramma realiseren voor de inwoners van Nieuw-Lekkerland dat past bij de kern. In de komende tijd kunnen we hiermee aan de slag. Als gemeente hebben we 4,5 ha. aan grond verworven.’ Ontwikkelaar Adriaan van Erk heeft 16,5 ha. grond in eigendom. Het streven is om samen een plan voor betaalbare, duurzame woningen te maken.

De woningen bij ‘Nieuw-Lekkerland Oost’ komen achter de Floris V straat en Albrechtstraat, ten oosten van de Schoonenburglaan.

Naast woningbouw heeft de Provincie toestemming gegeven om het bedrijventerrein Veenweide uit te breiden met 2 ha. Dit is voorzien aan de oostkant van het huidige bedrijventerrein.

Voor zowel bedrijventerrein als de nieuwe woonwijk is het streven zo snel mogelijk te starten met de realisatie. In dit stadium is het nog niet concreter te maken. ‘We hopen in ieder geval dat we na afronding van het woningbouwplan op de voetbalvelden, gepland eind 2021, kunnen beginnen met bouwen in Nieuw-Lekkerland Oost’, zegt wethouder Meerkerk, die er aan toevoegt dat hij ‘graag de inwoners van Nieuw-Lekkerland te zijner tijd uitnodigt om mee te denken over de invulling van hun woonwijk van de toekomst’.