ALBLASSERDAM – Het vernieuwde Scheldeplein in Alblasserdam is donderdag 7 juni 2018 officieel geopend. Dit werd gedaan met het leggen van de laatste steen. Wethouder Peter Verheij legde samen met mevrouw Smit en de heer Lucas de steen op zijn plek. De wethouder noemde de twee bewoners ‘ereburgers’ omdat ze beiden al meer dan vijftig jaar bij het Scheldeplein wonen. Het leggen van de steen gebeurde in aanwezigheid van aantal scholieren van de basisscholen ‘t Nokkenwiel en het Kompas, (oud)winkeliers, omwonenden en leden van de Ichthuskerk.

Na de opening kregen de aanwezigen bij de Ichthuskerk koffie/thee of frisdrank en gebak aangeboden. Muziekvereniging Soli Deo Gloria zorgde voor de muzikale omlijsting. Voor de kinderen waren er, kort na de openingshandeling, diverse activiteiten op en rondom het plein. Na afloop werd hen een kleinigheidje aangeboden namens de winkeliers. Ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni zijn er feestelijkheden op het plein om de opening te vieren.

Plein als huiskamer
De herinrichting van het Scheldeplein begon in oktober vorig jaar nadat een werkgroep van omwonenden samen met de gemeente het ontwerp had gemaakt. De wens was een plein met meer ruimte voor ontmoeting en activiteiten, zonder dat dit ten koste zou gaan van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. In het vernieuwde plein zijn twee grote cirkels aangebracht die een logische plek vormen voor de markt en voor andere evenementen en activiteiten. De cirkels zijn het hart van het plein. Ook nieuw zijnde zitelementen, een meanderend wandelpad richting het Maasplein, duurzame bestrating, een milieustraat, fietsrekken en speelbollen. Wethouder Verheij: “Het plein is als het ware een huiskamer voor de buurt geworden. Volgende week wordt er begonnen met de plaatsing van een kunstwerk. Dit wordt een soort schemerlamp.”

Samen Doen
Wethouder Peter Verheij: ,,De inrichting sluit aan bij de wensen en behoeftes van bewoners en ondernemers en is daarmee een aanwinst voor het dorp. De manier waarop de plannen tot stand kwamen is een goed voorbeeld van Samen Doen. Ook de komende jaren werken we waar het kan graag zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en organisaties.”

Afrondende werkzaamheden
De feestelijke ingebruikname betekent niet dat de vernieuwing van het plein volledig is afgerond. Er komen nog houten zittingen op de betonnen banken, paaltjes om te voorkomen dat op de grote cirkel wordt geparkeerd en een hek rond de inzamellocatie van bedrijfsafval. Ook het kunstwerk met verlichting moet nog worden geplaatst. De afrondende werkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd.