ALBLASSERDAM – Klaas Timmerman uit Alblasserdam is, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Badmintonclub Alblasserdam (BCA) afgelopen week benoemd tot erelid van de vereniging.Op voordracht van het bestuur van de vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om Klaas Timmerman erelid te maken van de BCA. De heer Timmerman is lid sinds 1 oktober 1994 en is sinds het begin zeer actief geweest binnen de vereniging.

Zeventien jaar geleden ging het niet goed met de vereniging; er werd verlies gedraaid, het ledenaantal liep ernstig terug en er was geen voorzitter. Klaas is toen gevraagd voor het voorzitterschap en heeft die rol aanvaard. In de jaren die volgden is onder zijn bezielende leiding BCA gegroeid naar een fleurige en financieel gezonde vereniging.

Klaas heeft met veel verve  tot en met voorjaar 2017 zijn voorzitterschap vorm gegeven. Om Klaas te bedanken voor zijn inzet alle jaren, ondersteunde alle aanwezige leden tijden de Algemene Ledenvergadering de voordracht tot erelid van BCA. Uit handen van de huidige voorzitter Frans Durge ontving hij de oorkonde.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is ook de penningmeester Lizette van der Vorm in het zonnetje gezet voor haar 25-jarige jubileum bij de vereniging.