ALBLASSERDAM – Het ontbrekende stuk fietspad achter de woningen langs de Oost-Kinderdijk 48 tot en 66 in Alblasserdam wordt na jarenlange procedures en bezwaren toch aangelegd. Aannemer Hak is deze week begonnen met de aanleg van het fietspad. Het is de bedoeling dat het fietspad, met een lengte van zo’n 160 meter, tussen de achtertuinen en de rivier komt. Wethouder Peter Verheij: “Hiermee komt een lang gekoesterde wens van de gemeente en vele inwoners in vervulling. Dit stukje fietspad is de ontbrekende schakel in een aaneengesloten vrij liggend fietspad langs de gehele dijk. De verkeersveiligheid zal aanzienlijk toenemen.”

Voor de aanleg van dit stuk fietspad is een lange periode voorafgegaan van overleg met onder andere het Waterschap Rivierenland, afstemming met bewoners en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen en vergunningen. Voor de direct aanwonenden betekent dit een verandering in hun directe leefomgeving. “Daarom hebben wij uitvoerig met hen gesproken en overeenstemming gezocht. Dit heeft onder andere geresulteerd in afspraken over het maken van een erfafscheiding tussen hun tuinen en het fietspad”, aldus wethouder Peter Verheij.

Beding
In 2013 is er een fietspad op de kruin van de Oost –en West-Kinderdijk aangelegd. Ter hoogte van nummer 48 tot en met 66 bleken de plannen voor de aanleg van een fietspad achter de woningen op veel verzet te stuiten. De bewoners hadden namelijk grond met een beding aan het Waterschap verkocht. Dit beding was dat er nooit op het verkochte deel een pad aangelegd zou mogen worden. Daarom werd het fietspad tussen de nummer 48 en 66 noodgedwongen onderbroken. Het college van B&W heeft inmiddels de bewoners die een relevant beding hadden, een schadeloosstelling gegeven, zodat er alsnog een fietspad aangelegd kan worden. Voor de aanleg heeft de Provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld.

Binnen paar maanden klaar
Woensdag plaatste de aannemer bouwhekken die het werkterrein afschermen. In de komende tijd zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het verwijderen van obstakels, het graven van proefsleuven, het aanbrengen van bouwborden en het plaatsen van een definitieve erfafscheiding tussen de tuinen en het fietspad. Daarna kan gestart worden met het daadwerkelijk aanleggen van het fietspad. De werkzaamheden duren in totaal naar verwachting enkele maanden. In verband met veiligheidseisen bij werken in de dijk moet het fietspad uiterlijk 14 oktober klaar zijn.