ALBLASSERDAM – Vrijdag 4 mei 2018 wordt bij het oorlogsmonument aan de Polderstraat in Alblasserdam de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Eerder op de avond vindt in Landvast een herdenkingsdienst plaats met de veteranen, nabestaanden van veteranen, begeleiders en belangstellenden. Rond 19.40 uur vertrekt de ‘stille tocht’ vanaf het Raadhuisplein naar het oorlogsmonument. Even voor de klok van de Grote Kerk acht uur slaat, klinkt het trompetsignaal ’Stilte’ ter aankondiging van de twee minuten te houden stilte.

Wilhelmus
Om 20.02 uur worden de coupletten één en zes van het Wilhelmus gezongen, onder begeleiding van Soli Deo Gloria.

Toespraak en kranslegging
Vervolgens volgt de toespraak van burgemeester Jaap Paans. Met de voordrachten van de leerlingen van Het Palet en de kransleggingen, komt er rond 20.30 uur een einde aan de plechtigheden bij het oorlogsmonument.

Dodenherdenking
Tijdens de Nationale Dodenherdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De inwoners, de bedrijven en de instellingen van Alblasserdam worden opgeroepen om vanaf 18.00 uur tot aan zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Voorts wordt een ieder verzocht – ook als niet wordt deelgenomen aan de herdenking bij het Oorlogsmonument – van 20.00 uur tot 20.02 uur stilte in acht te nemen.

Bevrijdingsdag
Zaterdag 5 mei 2018 wordt in Alblasserdam Bevrijdingsdag gevierd. Atletiekvereniging AAA organiseert die dag weer de jaarlijkse bevrijdingsloop. De loop start om 14.30 uur vanaf sportpark Molenzicht en is voor jeugd, prestatielopers en sportieve wandelaars. Het parcours is deze zaterdagmiddag uitgezet op de wandel- en fietspaden in het natuurgebied langs de molens van Kinderdijk.

Afstanden
Jeugd: 1 ronde van 2 km en max. 1 ronde van 4 km
Volwassenen: 1 ronde van 4 km en max. 3 rondes = 12 km
Sportief Wandelen: 1 ronde van 4 km en max. 2 rondes = 8 km
Inschrijven kan tot 10 minuten voor de start. Deelname is op eigen risico.

Gedicht
Gertjan van der Kraan mailde een gedicht naar de redactie. “Een redactionele bijdrage in de vorm van een gedicht met het oog op vier en vijf mei. Zeker ook met het oog op de laatste aanslag in Jemen,” schrijft Van der Kraan. Hieronder zijn gedicht.


Geen knop te vinden
Deinend gras tussen puinhopen
Een strak blauwe lucht
Vermengd met rookpluimen
Zacht gesnik van een kind
Holle starende kinderogen
Kijken vragend in het rond
Mama beweegt niet meer
Papa is nergens te vinden
Brokstukken, puin, bloed
Zacht getjilp in de bomen
Een hard snerpend gefluit
Weer een keiharde knal
Rondvliegend puin en stof
Even is het angstig stil
Dan angstig gegil en geroep
Ik voel me diep verslagen
Kijk naar de beelden op TV
Heeft de mens verstand
Dieren hebben een instinct
Wat is eigenlijk verstand
En wat is dan instinct
Wat is het verschil
Ik voel me intens verslagen
Maar kan vluchten voor de realiteit
Door de televisie uit te zetten
Maar bij dat kleine meisje
Naast haar stille moeder
Is geen knop te vinden
Vluchten kan ze niet
Het is haar realiteit
Toch moet de knop om
Bij de mensheid,….  bij ons