ALBLASSERDAM – Orthopedagoog Eli Bos heeft deze week gereageerd op de nieuwsbrief die Alblasserdamse basisscholen over hem verstuurd hebben en over de uitspraak van de Rotterdamse voorzieningenrechter. “De scholen hebben verkeerde keuzes gemaakt en hierdoor onterecht de reputatie van Bos geschaad,” stelt Bos.

De scholen noemden onlangs in een brief de handelswijze van de orthopedagoog ‘onprofessioneel’. Wat er precies is voorgevallen, stond niet genoemd in de brief. Wel werd gemeld dat ouders, die E. Bos Orthopedagogiek in zouden schakelen voor een onderzoek, de rapportage niet (meer) voor hoefden te leggen aan de scholen. “Deze rapportage wordt namelijk als onvolledig, incompleet en als onvoldoende professioneel beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen,” zo was in de brief te lezen.

Te snel
Naar aanleiding van het sturen van de brief werd er door de heer Bos een kort geding aangespannen. De scholen werden door de rechter in het ongelijk gesteld. “De conclusie die we hebben getrokken, hadden we eerst moeten toetsen bij een onafhankelijke instantie. Hierdoor hebben we in de procedure te snel gehandeld,” zo schreven de scholen in een brief aan de ouders.

Beroepscode
Eli Bos vertelt: “Niet ik ben onprofessioneel, onvolledig en incompleet in mijn werkwijze, maar de scholen hebben onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld. Mijn praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen en werkt geheel volgens de beroepscode.”

Onderzoek
Als ouders een vermoeden hebben van gedragsproblemen, leerproblemen en/ of sociaal-emotionele problemen dan kunnen ze dit laten onderzoeken via de school door een orthopedagoog van het samenwerkingsverband of ze kunnen kiezen voor een vrijgevestigde, onafhankelijke praktijk. Bos: “Ouders hebben hierin keuzevrijheid en niemand mag deze keuzevrijheid beïnvloeden. Sommige ouders die hun kinderen aanmelden bij de praktijk hebben  vertrouwen in de school en willen in gezamenlijkheid het probleem oplossen, andere ouders hebben het vertrouwen in school verloren en willen graag een onafhankelijk advies. Beide mogelijkheden zijn wettelijk toegestaan, aangezien de cliënt en diens ouders regisseur zijn van het eigen hulptraject. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, ligt er een advies op maat voor de ouders en het kind en indien van toepassing ook voor de school.”

Afwerende houding
Volgens Bos is zijn praktijk actief in zeventien gemeentes in Zuid-Holland-Zuid en wordt er met tientallen scholen ‘prima’ samengewerkt. “Wat in Alblasserdam opvalt, is dat ouders vaak aangeven dat er een afwerende houding door school wordt aangenomen als er verbeterpunten voor de school worden aangedragen. Helaas herkent de praktijk dit ook,” aldus Bos.

Eerst matchen
Volgens Eli Bos is tijdens de rechtszitting door de scholen gevraagd of Bos de uitkomsten van zijn onderzoek eerst wil ‘matchen’ met de visie van de school, voordat het rapport naar de ouders gaat. “Dit gaat echter in tegen de beroepscode, is bij wet verboden en zou direct afbraak doen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek. Uiteraard heb ik verklaard dit niet te mogen en hier dus ook mijn werkwijze niet op aan te passen. De scholen hebben tijdens de zitting bovendien aangegeven dat de rapporten van de praktijk volgens hen voldoen aan de professionele standaard van een onderzoek.”

In een persbericht laat Bos weten:

In het vonnis komt onder andere naar voren dat:

  • Het in strijd is met de zorgplicht (uit de wet Passend Onderwijs) om rapporten van wie dan ook bij voorbaat uit te sluiten of niet in behandeling te nemen. Dit past niet bij de verantwoordelijkheid die de school naar het kind toe heeft. Scholen dienen rapporten van hun eigen samenwerkingsverband net zo serieus in behandeling te nemen als rapporten van vrijgevestigde, onafhankelijke praktijken.
  • Een orthopedagoog-generalist zich altijd dient te houden aan zijn beroepscode, waar ook privacyregels in vermeld staan. Als ouders niet willen dat een rapport wordt gedeeld met school, kan de school de orthopedagoog niet verwijten dat hij niet zou willen samenwerken. Een orthopedagoog is gebonden aan zijn beroepsgeheim.
  • De school een andere visie dan de orthopedagoog kan en mag hebben. Dit betekent echter niet dat de orthopedagoog dan per definitie ongelijk zou hebben dan wel onprofessioneel zou zijn en zo mag hij al helemaal niet op grote schaal worden neergezet zonder enige toetsing door een onafhankelijke partij.

De rechter heeft samenvattend geoordeeld dat de scholen geen publiekelijke negatieve uitingen meer mogen doen over Bos als dit niet gebaseerd is op onafhankelijk onderzoek; daarnaast de eerder verstuurde brieven – die onterecht blijken te zijn – te rectificeren en tot slot per direct de verslagen weer in behandeling moeten nemen – omdat dit anders het belang van het kind kan schaden, dit niet past bij hun verantwoordelijkheid en de scholen zich hebben te houden aan zijn zorgplicht. De scholen hebben verkeerde keuzes gemaakt en hierdoor onterecht de reputatie van Bos geschaad.De advocaat van de scholen heeft aangegeven dat de scholen hun fouten ondertussen hebben toegegeven en het versturen van de rectificatiebrieven in gang hebben gezet.