ALBLASSERDAM – Acht Alblasserdammers hebben donderdag 26 april 2018 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen tijdens de traditioneel ‘lintjesregen’. De versierselen werden in Landvast opgespeld door burgemeester Jaap Paans. De dames Ans Sterk-Ten Bolscher, Bep van Veenendaal, Gonnie Verboom-Van Vlijmen en de heren Peter Kooiman, Bertus Kraan, Mijndert de Lang en Gerrit Sterrenburg zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Jan Versluis werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Allen hebben zich gedurende een lange periode voor de samenleving ingespannen.

 

R.P. Kooiman (56) werkt als hoofd financiën bij XELLA Nederland BV, een bouwbedrijf in Vuren. De heer Kooiman was van 1994 tot 2000 raadslid namens D66. Sinds 2000 tot heden is hij penningmeester van de D66 afdeling Alblasserdam. Als penningmeester van de Gereformeerde Kerk in Alblasserdam leidde hij in de periode van 2000 tot 2005 de Havenkerk in moeilijke tijden naar rustiger financieel vaarwater. Hij doet nog steeds incidenteel de financiële controle van de boekhouding. Gedurende negen jaar was hij penningmeester en voorzitter van de Autobus Documentatie Vereniging. Bij deze vereniging zijn liefhebbers van de geschiedenis, ontwikkeling en de exploitatie van autobussen en aanverwante vervoersmiddelen aangesloten. Tussen 2011 en 2016 was de heer Kooiman medeoprichter en secretaris van Stichting Meemaken in Miniatuur in Rotterdam. De missie van deze stichting is om zoveel mogelijk mensen de wereld in miniatuur te laten beleven, met name kinderen, senioren en mindervaliden. De heer Kooiman is verder voorzitter en penningmeester van de Wereldwinkel Alblasserdam e.o. en penningmeester van Stichting Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam.

H.T. Kraan (75) werkte tot zijn pensionering in 2007 als groepsleider bij PostNL. Sinds 1968 tot heden is hij secretaris van en vrijwilliger bij de postduivenvereniging De Doorzetters in Alblasserdam die 50 leden telt. De heer Kraan organiseert activiteiten, zoals het klaverjassen tijdens de wintermaanden en doet allerlei werkzaamheden, variërend van het schoonhouden van het verenigingsgebouw tot het mede organiseren van de duivententoonstellingen. Sinds 1999 is de heer Kraan bestuurslid van de Drentse Buurt, voorheen de Buurtbelangengroep geheten. Ook bij deze 200 leden tellende groep, organiseert hij uiteenlopende activiteiten.

M. de Lang (74) heeft gewerkt als voorman/ijzerwerker bij Kloos Constructie. Sinds 1990 tot heden is hij havenmeester bij de Watersportvereniging Alblasserdam. De heer De Lang is dagelijks in de jachthaven aanwezig en houdt toezicht op het gebruik van de haven. Hij beheert en onderhoudt de vijftig vaste ligplaatsen, de acht passantenplaatsen en de camperplaats. Daarnaast verleent hij technische ondersteuning aan passanten of leden die pech hebben met de boot of camper. Hij is het gezicht van de haven tijdens het vaarseizoen en buiten het seizoen verricht hij het onderhoud aan de haven. De heer De Lang is bovendien mantelzorger voor zijn 89-jarige buurman.


G. Sterrenburg(62) is zelfstandig ondernemer. Hij runt Sterrenburg BHV, specialist op het gebied van Veiligheid (Arbo), Kwaliteit en Milieu. Bovendien is hij sinds 1977 vrijwilliger bij de EHBO Vereniging Alblasserdam. Hij is voorzitter en vaste docent. Tijdens grote plaatselijke evenementen zoals de Molentocht en de intocht van Sinterklaas begeleidt hij een groep vrijwilligers. De heer Sterrenburg is bovendien algemeen bestuurslid van de Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie geweest, met als speciaal aandachtsgebied de jongeren binnen de vereniging. Deze belangengroep behartigt de belangen van mensen met deze aandoening waarbij in diverse klieren en organen gezwellen kunnen ontstaan. Tevens zet hij zich sinds 2016 in voor de NEN-normencommissie voor Medical Detection Dogs. Een Medical Detection Dog is een hulphond die is opgeleid om mensen met ziekten zoals diabetes, een posttraumatisch stressstoornis en de ziekte van Addison te ondersteunen.

Mevrouw J.G. Sterk-ten Bolscher(72)werkte tot haar pensionering in 2010 als intern begeleider en coördinator van de onderbouw van Vereniging voor onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk. Als vrijwilliger gaf ze van 1982 tot 1989leidingaan de meisjesvereniging `Hadassa’ en was ze van 1989 tot 2017secretaris van de Bijbelstudievereniging van de Gereformeerde Gemeente Ridderkerk. Van 1986 tot 2014 was ze coördinator bij een tweedehands kinderkleding verkoopactie. Momenteel begeleidt mevrouw Sterk vrijwillig verpleeghuispatiënten van Verpleeghuis Salem in Ridderkerk bij het zwemmen; is ze remedial teacher bij het Ds. G.H. Kerstenschool voor basisonderwijs in Ridderkerk en is ze staflid van de Commissie Vakantieweken 50+ van de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten. Tot op heden is ze bovendien vrijwilliger bij de vrijwilligersorganisatie ‘Hand-& Spandiensten’ van de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam. Als chauffeur brengt ze kinderen/jongeren naar school of hulpverleningsinstellingen, ze vangt jongeren met psychische klachten op en bezoekt eenzame ouderen. Ook tot op heden is ze chauffeur van de rolstoelbus van Stichting Adullam gehandicaptenzorg.

Mevrouw H.C. van Veenendaal(69)was van 1977 tot1984 vrijwilliger bij de basisschool ‘t Nokkenwiel in Alblasserdam. Van 1984 tot 1994 werkte ze als auteur en mederedacteur mee aan diverse boeken over de geschiedenis van Alblasserdam, waaronder het boek Alblasserdam Bezet en Bevrijd. Van 2003 toto 2012 werkte ze als vrijwilliger bij de bibliotheek in Alblasserdam. Ook zette ze zich in voor de WMO adviesraad Alblasserdam en voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Mevrouw Van Veenendaal was verder vrijwilliger bij onder meer de Alblasserdamse schoolkampen, de Mavo Alblasserdam, de Hockeyclub Souburgh, Bureau Sociaal Raadslieden en Klein Verzetscomité Alblasserwaard. Tot op heden zet ze zich in bij de avondvierdaagse en bij zorgcentrum Waerdenburg. Bovendien is ze vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk waar ze gastvrouw, kassamedewerker en gids in het Wisboomgemaal is.

Mevrouw G. Verboom-van Vlijmen(55) is sinds 1996 actief voor onder meer de Stichting Welzijn Alblasserdam. Tot op heden is ze betrokken bij het project Wereldmeiden, bezorgt ze maaltijden, zet zich in voor een Herinneringsboom op de begraafplaats en is ze vrijwilliger bij Kerstsaam, een gezellige avond rond Kerstmis voor eenzame mensen. Mevrouw Verboom is verder actief bij Stichting Jeugdland Alblasserdam waar ze onder meer de knutselactiviteiten coördineerde en nu nog kassamedewerker is. Gedurende tien jaar was ze secretaris van de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam. Ook heeft ze secretariële werkzaamheden voor de Gehandicapten Adviesraad Alblasserdam verricht. Mevrouw Verboom is bovendien vrijwilliger bij de Avondvierdaagse Ze is onder meer betrokken bij het inschrijven van de deelnemers en het afstempelen van de wandelkaarten.

De heer J (Jan) Versluis(87) was in zijn werkzame leven chef boekhouding van grote bedrijven als Smit en Verolme. Tegelijk was hij jarenlang betrokken bij, en sinds 1945 actief lid van de Nederlandse Padvinders Vereniging (nu Scouting Nederland) tot 12 jaar geleden. Hij begon in de jaren’50 als hopman en klom op tot de hoogst-verantwoordelijk leider van de Alblasserdamse padvinderij. Vanwege die uitzonderlijke verdienste ontving hij een zeldzaam hoge onderscheiding van het landelijk bestuur van de Nederlandse Padvinders Vereniging, namelijk de ‘Gouden Jacobsstaf’. Deze onderscheiding was nooit eerder in onze regio uitgereikt. De heer Versluis was ook jarenlang redacteur van het blad voor de oud-leden van de scouting. Daarnaast is hij sinds 1967 actief voor de ‘Stichting Samenwerking tot Nut van het Algemeen’ (Anbi-stichting). Hij is nog steeds secretaris/penningmeester van deze stichting met zowel een plaatselijke als een regionale functie. Van1992 tot en met 2013 zette de heer Versluis zich in voor de SWA, voorheen de Stichting Welzijn Ouderen Alblasserdam (SWOA). Zijn inzet en werk hebben er mede toe geleid dat de SWOA een professionele instelling is geworden. Naast het penningmeesterschap bezorgde hij nog tot zijn 82e het kwartaalblad ‘de Bazuin’. Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten wordt de heer Versluis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Voor Gonnie Verboom-Van Vlijmen was er een extra verrassing. In de vroege ochtend stonden de burgemeester en een cameraploeg van WNL op de stoep voor de koninklijke onderscheiding. De onderscheiding werd op NPO1 uitgezonden. Geert Ouweneel was daarbij en maakte de onderstaande foto’s.