ALBLASSERDAM – Alle Alblasserdamse basisscholen moeten hun brief over orthopedagoog Eli Bos rectificeren. Dat heeft de rechtbank deze week gevonnist bij een kort geding dat door Bos tegen de scholen was aangespannen. De scholen noemden onlangs in een brief de handelswijze van de orthopedagoog ‘onprofessioneel’. Wat er precies is voorgevallen, stond niet genoemd in de brief. Wel werd gemeld dat ouders, die E. Bos Orthopedagogiek in zouden schakelen voor een onderzoek, de rapportage niet (meer) voor hoefden te leggen aan de scholen. “Deze rapportage wordt namelijk als onvolledig, incompleet en als onvoldoende professioneel beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen,” zo was in de brief te lezen.

Naar aanleiding van het sturen van de brief is er door de heer Bos een kort geding aangespannen. Deze week werd de zaak bij de rechtbank behandeld. De scholen werden daarbij in het ongelijk gesteld. “De conclusie die we hebben getrokken, hadden we eerst moeten toetsen bij een onafhankelijke instantie. Hierdoor hebben we in de procedure te snel gehandeld,” zo schrijven de scholen vrijdag 20 april 2018 in een brief aan de ouders.

In de brief staat verder de rectificatie, zoals die door de rechtbank is opgelegd. De rectificatie luidt:

Geachte ouders,
Bij brief van 23 februari 2018 informeerden wij u over onze zorgen over de werk- en handelwijze van (de medewerkers van) de praktijk van de heer E. Bos.

Bij vonnis van 19 april 2018 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam geoordeeld dat wij met het verzenden van deze brief onrechtmatig jegens E. Bos en de vennootschap onder firma E. Bos Orthopedagogiek VOF, gevestigd te Dordrecht, hebben gehandeld.

Voordat wij onze bezwaren en zorgen op deze wijze met u mochten delen hadden wij deze moeten laten toetsen door een onafhankelijk deskundige die ook de visie van de heer Bos bij het onderzoek had moeten betrekken. Dat hebben wij niet gedaan. Ook heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat E. Bos onvoldoende de mogelijkheid heeft gekregen op onze bezwaren te reageren voordat de brief door ons is verzonden.

Op dit moment zijn de verwijten naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd met deugdelijke onderzoeksresultaten. Daarom is het niet gerechtvaardigd rapportages van E. Bos of de vennootschap bij voorbaat als onvolledig en onvoldoende professioneel te beschouwen en hebben wij de rapportages van E. Bos Orthopedagogiek ten onrechte reeds op voorhand uitgesloten.

 

Later meer.