ALBLASSERDAM – De samenwerking tussen alle Alblasserdamse basisscholen en E. Bos Orthopedagogiek uit Alblasserdam is opgezegd. Dat melden de scholen in een nieuwsbrief aan de ouders. De scholen noemen de handelswijze van de orthopedagoog ‘onprofessioneel’. Wat er precies is voorgevallen, staat niet genoemd in de brief. Wel wordt gemeld dat ouders, die E. Bos Orthopedagogiek inschakelen voor een onderzoek, de rapportage niet (meer) voor hoeven te leggen aan de scholen. “Deze rapportage wordt namelijk als onvolledig, incompleet en als onvoldoende professioneel beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen,” zo is in de brief te lezen.

In de afgelopen periode vond er een gesprek tussen E. Bos en de (vertegenwoordigers van) de directies van de Alblasserdamse basisscholen/kindcentra plaats. Bij dat overleg was ook een medewerker van de gemeente Alblasserdam aanwezig. In dit overleg zijn de gezamenlijke zorgen van de scholen betreffende de samenwerking tussen de praktijk E. Bos en de basisscholen in Alblasserdam besproken.

Onprofessioneel
De scholen Het Palet, De Schalm, ’t Nokkenwiel, Het Kompas, De Twijn en de Ds. Joannes Beukelmanschool stellen in een gezamenlijke verklaring: “Betreffende de inhoud van de zorgen willen we ons beperken tot de volgende omschrijving: Bij herhaling is gebleken dat de werk- en handelswijze van (de medewerkers van) deze praktijk onprofessioneel is en de samenwerking tussen ouders en de school in het belang van het kind eerder in de weg staat dan dat ze deze versterkt en/of verrijkt.  Desgevraagd heeft de heer E. Bos zich niet bereid verklaard zijn werkwijze aan te passen waardoor we ons genoodzaakt zien het vertrouwen in de samenwerking met deze hulpverlener op te zeggen.”

Kenbaar
Het besluit is tevens kenbaar gemaakt aan de schoolbesturen, de wethouder, de brancheorganisatie en serviceorganisatie Drechtsteden.

Kort geding
Eli Bos van E. Bos Orthopedagogiek, gevestigd in Plantage 45 in Alblasserdam vindt dat de scholen de brief niet hadden mogen sturen. Hij wil dat de inhoud gerectificeerd wordt. Mede om die reden is er een kort geding aangespannen tegen de scholen. De uitslag daarvan is naar verwachting binnen een week bekend.

Graag reageren
Eli Bos laat weten graag te willen reageren op de inhoud, maar dat hij eerst het kort geding van komende week wil afwachten. Zijn reactie op de brief en op de gerechtelijke uitspraak wordt binnen een week verwacht.