ALBLASSERDAM – Deze week werd de laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 gehouden in Alblasserdam. Met deze vergadering kwam er ook een einde aan de politieke partij Leefbaar Alblasserdam. De vereniging Leefbaar Alblasserdam blijft nog wel bestaan. De partij werd eind 2013 vol enthousiasme opgericht door Alblasserdammer Ugur Oflaz. In 2014 deed de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde meer dan 600 stemmen binnen; bij elkaar goed voor één zetel in de raad. In de jaren die volgde was de partij steeds minder vaak aanwezig bij vergadering. Burgemeester Jaap Paans concludeerde deze week: “De aanwezigheid van de heer Oflaz is te weinig om een raadslidmaatschap succesvol of geslaagd te noemen”.

Het mocht niet baten
Burgemeester Paans sprak alle gemeenteraadsleden deze week toe en blikte daarbij terug op de afgelopen vier jaar. Over de partij Leefbaar Alblasserdam vertelde Paans: “Dan kent de raad 2014-2018 nog een fractie. De fractie van Leefbaar Alblasserdam. Dan kun je er voor kiezen om bij afwezigheid van de heer Oflaz de fractie niet te benoemen. Ik doe dat toch. Op de sluitingsdatum in december 2013 werd Leefbaar Alblasserdam aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met enthousiasme begonnen op basis van ruim 600 stemmen. Al snel stond de heer Oflaz er in zijn eigen partij alleen voor. Dat was lastig als nieuwe eenling binnen de raad. Velen in de raad, de griffier en de drie burgemeesters hebben geïnvesteerd in het aangaan en onderhouden van contact. Raadsleden, fractievoorzitters… iedereen heeft geprobeerd contact te leggen en te onderhouden en ondersteuning te bieden. Het heeft niet mogen baten.”

Geen geslaagd raadslidmaatschap
Paans vervolgde: “In 2014 was de heer Oflaz twee keer niet aanwezig. In 2015 drie keer niet. In 2016 is Leefbaar Alblasserdam slechts 2 keer wel in de raad aanwezig geweest en daarna niet meer. Na mei 2016 heeft de heer Oflaz zich niet meer laten zien in de raad. De balans 20 keer aanwezig geweest in de raad en 26 keer niet. Dat is, buiten de persoonlijke en in bijzondere gevallen, terechte redenen van verhindering, per saldo te weinig om een raadslidmaatschap succesvol of geslaagd te noemen. Tegelijk markeert de heer Oflaz een bijzonder moment in de afgelopen periode door als enige raadslid in Alblasserdam en in de Drechtraad tegen de aansluiting van Hardinxveld-Giessendam bij de regio te stemmen.”

Raadsvergoeding
Eerder uitten collega-raadsleden van Oflaz al hun ongenoegen over de regelmatige afwezigheid van Leefbaar Alblasserdam bij de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen. Vooral het feit dat er in de afgelopen vier jaar ruim 35.000 euro als vergoeding werd betaald, vonden raadsleden ‘ongehoord’. VVD-fractievoorzitter Freek de Gier riep Ugur Oflaz in 2017 in het Algemeen Dagblad op zijn raadsvergoeding met terugwerkende kracht te storten aan een goed doel. Dat idee werd door veel andere partijen gesteund. De raadsleden noemden de afwezigheid ‘schandalig’ en ‘teleurstellend’.

Komkommertijd
Ugur Oflaz zelf betreurt het beeld dat over hem en zijn partij is ontstaan. Hij laat in een schriftelijke reactie weten: “De schets die er is getekend in de aanloop naar de verkiezingen door bepaalde gevestigde partijen, in combinatie met de op sensatie beluste media tijdens komkommertijd, is onwaar. Leefbaar Alblasserdam heeft wel degelijk voor veel invloed gezorgd en dan met name op visionair vlak. De ideologische instelling die Leefbaar Alblasserdam een zetel heeft doen behalen en van waaruit Leefbaar haar inbreng deed in de raad, heeft een zekere impact gehad op het denken en handelen van de besturende tak binnen de gemeente.”

Minder aanwezig na artikel
Oflaz vervolgt: “Ik was minder vaak afwezig, dan werd gesuggereerd. De afwezigheid had zo zijn eigen redenen. Ook is het zo dat het hier gaat om een eenmanspartij. Al met al weegt de afwezigheid zeker niet op tegen de eigen, frisse invloed en inbreng van Leefbaar. Mijn afwezigheid werd wel meer na het schijnheilige, onnodige, halfware artikel in het AD, dat we te danken hebben aan het sluwe karakter van de politiek zelf.”

Drechtstad
Verder noemt Oflaz in zijn schrijven een aantal keuzes die zijn partij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Zo werd er tegen de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden gestemd, vanwege de ‘alsmaar groter wordende Drechtsteden’. “Ik wilde Hardinxveld behoeden en tegelijkertijd een toekomstige superstad tegengaan. Recentelijk zijn er weer uitspraken door burgemeesters die dromen over een Drechtstad gedaan.”

Barbecueën
Oflaz noemt verder het dossiers Nedstaal, luchtkwaliteit en vluchtelingenopvang. “Leefbaar heeft als enige, lang voor het definitieve faillissement van Nedstaal, aangegeven dat het weer failliet zou gaan en dat het bedrijf alleen maar voor de verslechtering van de luchtkwaliteit zorgt. Leefbaar was ook de enige tijdens de luchtkwaliteitwerkgroepen die met grote en realistische oplossingen kwam, zoals het overdekken van de A15, waar je met alle andere aangrenzende gemeenten voor moet pleiten bij het rijk. Want met verbieden van barbecueën kom je er niet en erger je het volk alleen maar. Leefbaar was ook als enige eigenlijk tegen de komst van vluchtelingen in Alblasserdam, maar ging toch mee met de rest van de raad om geen onnodige commotie te laten ontstaan rond dit humaan-gevoelige punt.”

Politieoptredens
Oflaz sluit zijn betoog af met: “Leefbaar heeft ook als enige een punt gemaakt van het onnodige politieoptredens tijdens grote evenementen. Verder heeft de partij enthousiast bijgedragen aan het selecteren van een nieuwe burgemeester. Burgemeester Jaap Paans is een grote aanwinst voor het dorp. Hij voert het burgervaderschap uitermate goed uit. Verder is Leefbaar ingegaan op allerlei kwesties van grotere, visionaire, ideologische, sociale, culturele onderwerpen, tot aan eerder genoemde specifieke onderwerpen. De Facebookpagina van Leefbaar Alblasserdam is openbaar voor mensen die stukken willen teruglezen. Bijvoorbeeld over de algemene beschouwingen. ”

Verkiezingen
Omdat Leefbaar Alblasserdam deze maand niet mee heeft gedaan met de gemeenteraadsverkiezing in Alblasserdam, houdt de politieke partij vanaf heden op te bestaan. Wel blijft Leefbaar Alblasserdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als stichting. “Dit om wellicht in de toekomst van buitenaf invloed uit te oefenen op de politiek,” aldus Oflaz.