ALBLASSERDAM – Negentien Alblasserdammers zijn donderdagavond 29 maart 2018 benoemd tot gemeenteraadslid in Alblasserdam voor de periode 2018-2022. Nadat de personen de eed of de verklaring en belofte hadden afgelegd, werden zij gefeliciteerd en ontvingen een bos bloemen. Een aantal raadsleden zal waarschijnlijk op een later moment benoemd worden tot wethouder. Hun plaats zal ingenomen worden door andere leden die op de kandidatenlijst staan.

Tot raadslid zijn benoemd: Stavros Barzas (VVD), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Arjan Dekker (VVD), Margreet de Deugd – Bos (CDA), Haci Erdogan (PvdA), Ivana Glavas (D66), Jan Mark ten Hove (SGP), Teus Stam (ChristenUnie), Peter Sterrenburg (ChristenUnie), Marko Stout (D66), Arco Strop (CDA), Peter Verheij (SGP), Herman Verweij (VVD), Corné van Werkhoven (SGP), Orhan Yilmaz (PvdA), Dorien Zandvliet (PvdA), Arie van ’t Zelfde (CDA), René Zonnebeld (PvdA).

De gemeenteraadsleden legden de eed of de verklaring en belofte af.

Verklaring en belofte
‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder  welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

De eed
‘Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

Stavros Barzas, VVD.

Jaco Brand (SGP)

Albert Brasser (SGP)

Arjan Dekker (VVD)

Margreet de Deugd – Bos (CDA)

Haci Erdogan (PvdA)

Ivana Glavas (D66)

Jan Mark ten Hove (SGP)

Teus Stam (ChristenUnie)

Peter Sterrenburg (ChristenUnie)

Marko Stout (D66)

Arco Strop (CDA)

Peter Verheij (SGP)

Herman Verweij (VVD)

Corné van Werkhoven (SGP)

Orhan Yilmaz (PvdA)

Dorien Zandvliet (PvdA)

Arie van ’t Zelfde (CDA)

René Zonnebeld (PvdA)