ALBLASSERDAM – 8397 Alblasserdammers hebben woensdag 21 maart 2018 een stem uitgebracht bij het raadgevend referendum over de invoering van de Wet op de inlichtingen -en veiligheidsdiensten 2017. Een meerderheid van de Alblasserdammers is voor uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Er waren 4660 stemmen voor en 3408 stemmen tegen de wet, die in de volksmond de ‘sleepnetwet’ wordt genoemd. 297 Damdorpers stemden blanco en 32 stemmen werden ongeldig verklaard. Landelijk zijn er juist meer tegenstanders dan voorstanders.

De nieuwe wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook staat erin welke voorwaarden er gelden voor de inzet van deze bevoegdheden, en hoe het toezicht daarop geregeld is. De wet is omstreden omdat er een zogenoemd ‘sleepnet’ ingezet kan worden, om communicatie af te tappen / luisteren; ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden, wanneer er een verdacht persoon in woont. Alle geautomatiseerde apparaten, zoals telefoons, computers en een smart-tv mogen daarbij gehackt worden. Verzamelde (bulk) data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben. De regeringspartijen benadrukken dat privacy van niet verdachte burgers gewaarborgd is en dat de wet nodig is om beter op te kunnen treden tegen onder meer terrorisme.

In Alblasserdam mochten 14.840 mensen hun mening geven over de invoering van de wet.