ALBLASSERDAM – Alle 15.229 kiesgerechtigde Alblasserdammers mogen vandaag, woensdagavond 21 maart 2018, een stem uitbrengen op één van de zes politieke partijen in Alblasserdam. Op basis van de uitslag van de verkiezing, wordt de samenstelling van de Alblasserdamse gemeenteraad voor de komende vier jaar bepaald. Deze nieuwe raad, die vanaf dit jaar uit negentien raadsleden zal bestaan, controleert het college van burgemeester en wethouders en kan bijvoorbeeld voorstellen van het college goedkeuren, afkeuren of aan laten passen.

Het raadslidmaatschap in Alblasserdam is geen voltijdbaan. De raadsleden stellen zich via een partij verkiesbaar, omdat zij hun eigen dorp nog beter willen maken. Een aantal keer per maand komen de politici bijeen en bespreken in een vergadering de actualiteiten en de plannen in het Damdorp.

Leefbaar valt af
De partijen die lokaal meedoen zijn de SGP, het CDA, de PvdA, de VVD, de D66 en de ChristenUnie. De partij Leefbaar Alblasserdam, die in 2014 voor het eerst meedeed en met één zetel in de raad kwam, doet niet meer mee. De partij was in de afgelopen jaren nauwelijks aanwezig bij vergaderingen en kreeg op dat punt veel kritiek. Er werd namelijk maandelijks wel een vergoeding overgemaakt. In het totaal kreeg raadslid Ugur Oflaz meer dan 30.000 euro.

Uitslag
Vanwege het afvallen van Leefbaar Alblasserdam en het toegenomen aantal inwoners, zijn er drie extra zetels te verdelen onder de zes partijen. De verkiezingsuitslag wordt aan het einde van de avond verwacht. Zodra de uitslag bekend is, wordt deze gepubliceerd op Alblasserdamsnieuws.nl.

Stemlokalen
Kiesgerechtigde Alblasserdammers mogen tot 21.00 uur stemmen. Dit kan op elf locaties in het dorp. Stemmen kan bij het gemeentehuis aan het Cortgene, de openbare bibliotheek aan de Ieplaan, gebouw De Poort aan de Randweg, Woonzorgcentrum De Waard in de Alblashof, sportcentrum Blokweer aan de Sportlaan, school De Twijn aan de Pieter de Hoochplaats, de ds. Joannes Beukelmanschool aan de Weversstraat, het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Zeelt, het Maasplein aan de Maasstraat, school Het Kompas aan het Scheepsbouwplein en bij de kantine op Sportpark Molenzicht aan de Groen van Prinstererstraat.

Verkiezingsprogramma
De verkiezingsprogramma’s van de Alblasserdamse partijen die meedoen met de verkiezingen zijn hieronder te vinden.

Verkiezingsprogramma D66
Verkiezingsprogramma SGP
Verkiezingsprogramma PvdA
Verkiezingsprogramma CDA
Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Verkiezingsprogramma VVD

Stemwijzer
Wie nog twijfelt, kan via deze site een stemwijzer invullen.

Referendum
Tot slot wordt er tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing een landelijk raadgevend referendum gehouden over de wet op de inlichtingen -en veiligheidsdiensten. Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook staat erin welke voorwaarden er gelden voor de inzet van deze bevoegdheden, en hoe het toezicht daarop geregeld is. De wet is omstreden omdat er een zogenoemd ‘sleepnet’ ingezet kan worden, om communicatie af te tappen / luisteren; ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden, wanneer er een verdacht persoon in woont. Alle geautomatiseerde apparaten, zoals telefoons, computers en een smart-tv mogen daarbij gehackt worden. Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben. De regeringspartijen benadrukken dat privacy van niet verdachte burgers gewaarborgd is en dat de wet nodig is om beter op te kunnen treden tegen onder meer terrorisme. In Alblasserdam mogen 14.840 mensen hun mening geven.