ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij heeft donderdagmiddag 15 maart 2018 tien afvalknijpers en een voorraad vuilniszakken uitgereikt aan de kinderen en leerkrachten van basisschool ds. Joannes Beukelmanschool (locatie Weversstraat) in Alblasserdam. De kinderen van deze basisschool willen meehelpen om de openbare ruimte rondom hun school schoon te houden. Eerder dit jaar heeft ook basisschool Het Palet afvalknijpers van de gemeente in ontvangst mogen. Na de uitreiking gingen de kinderen en de wethouders direct op pad om zwerfvuil rondom de school op te ruimen.

Keurmerk ‘afvalvrije school’
Het initiatief om een uur in de week afval in de omgeving van de school op te ruimen, ligt in het verlengde van het keurmerk ‘afvalvrije school’ dat wethouder Peter Verheij in februari 2017 al aan de school heeft mogen uitreiken. Wethouder Verheij vertelt: “Leerkrachten en leerlingen zijn op deze locatie van de Beukelmanschool op een zeer bewuste manier bezig met het scheiden van afval om zo min mogelijk restafval over te houden. Stichting VANG (van afval naar grondstof) heeft destijds getoetst of de school aan de voorwaarden voldeed om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Uiteraard scheiden de kinderen het afval dat ze met de knijpers verzamelen op dezelfde milieubewuste manier.”

Geweldig initiatief

Verheij vervolgt: “In het kader van duurzaamheid is het ontzettend belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd bewust met afval te laten omgaan. Daarbij is het niet alleen van belang goed aan te leren hoe afval gescheiden moet worden. Ook het zo min mogelijk belasten van de leefomgeving met zwerfvuil maakt daar deel van uit. Juist omdat de kinderen van de Beukelmanschool van deze omgeving veel gebruik maken, heeft de school het idee opgevat de kinderen het vuil met behulp van afvalknijpers te laten verwijderen. Op deze manier wordt voor kinderen op speelse wijze duidelijk hoe belangrijk het is een omgeving waarin je woont en leeft ook schoon te houden. Al met al dus een geweldig initiatief”, aldus de wethouder.