ALBLASSERDAM – Een 37-jarige man uit Alblasserdam is deze week door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De straf komt overeen met wat het Openbaar Ministerie twee weken geleden had geëist. De Alblasserdammer had 180 kinderpornofoto’s en 9 kinderpornofilms op zijn telefoon staan. Daarnaast heeft de man zich volgens de rechtbank in juli 2016 online voorgedaan als een meisje van 14 jaar oud. Onder de naam Bianca vroeg de Alblasserdammer een toen 11-jarig meisje om naaktfoto’s van zichzelf te sturen.

De Damdorper kwam met het 11-jarig meisje in contact via een advertentie op Marktplaats over paarden. De twee begonnen met elkaar te ‘appen’. En na enige tijd vroeg Alblasserdammer ‘Bianca’ of het 11-jarige meisje naaktfoto’s van zichzelf wilde sturen via WhatsApp. Het meisje deed dit. Haar ouders kwamen daar echter al snel achter en stapten naar de politie en deden aangifte van ontucht.

Kinderporno
Op 20 december 2016 hield de politie de Alblasserdammer aan. Daarbij werd op de smartphone van de man kinderporno aangetroffen. In het totaal bleken er op de telefoon 180 ontuchtige foto’s en 9 filmpjes te staan van minderjarige kinderen.

Jammer
Dinsdag 27 februari 2018 werd de zaak inhoudelijk behandeld in de Rotterdamse rechtbank. De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zitting. “En dat is jammer,” vond de officier van justitie, omdat daardoor geen aanvullende vragen aan de man, die verminderd toerekeningsvatbaar is, gesteld konden worden.

Eis
De officier vertelde dat de man eerder al werd gewaarschuwd voor soortgelijk gedrag op internet. “Dit heeft niet geleid tot gedragsverandering bij meneer. Daarom eis ik een flinke voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van drie jaar. Dit dient als stok achter de deur. Daarnaast vorder ik een werkstraf van 200 uur, reclasseringstoezicht, een meldplicht en toezicht op de gegevensdragers van verdachte.”

Uitspraak rechtbank
De rechtbank nam twee weken de tijd om over de zaak na te denken en deed dinsdag 13 maart 2018 uitspraak in de zaak. “De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno. Gedurende een periode van ongeveer drie jaar heeft de verdachte actief via chatplaza kinderpornografische afbeeldingen en films verzameld en opgeslagen op zijn mobiele telefoon. Om kinderporno effectief te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat naast de personen die kinderporno vervaardigen ook degenen die kinderporno verwerven en in bezit hebben worden bestraft. Zolang er belangstelling is voor het bekijken en downloaden van kinderporno blijft ook het vervaardigen ervan in stand,” zo begon de rechter.

Voorgedaan als Bianca
Hij vervolgde: “Naast het verzamelen via chatplaza is de verdachte in het bezit gekomen van kinderporno door zich tegenover een -toen nog 11-jarig- meisje voor te doen als de 14 jaar oude ‘Bianca’, die net als zij geïnteresseerd was in paarden en pony’s. In de (digitale) gesprekken die hij daarover via zijn telefoon met haar voerde heeft hij het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen en haar er uiteindelijk toe gebracht om naaktfoto’s van zichzelf te maken en die foto’s via Whatsapp aan hem toe te sturen. De rechtbank rekent het de verdachte in het bijzonder aan dat hij op geraffineerde wijze een jong, nietsvermoedend slachtoffer heeft gebracht tot ontuchtige handelingen waar zij vanwege haar jeugdige leeftijd nog niet aan toe was.”

Seksuele stoornis
De rechter vertelde verder: “Verdachte heeft een seksuele stoornis, die zich uit in een antisociaal gedragspatroon. De verdachte compenseert zijn gevoel van een tekort aan intimiteit in zijn relatie mogelijk door zich voor de bevrediging van zijn eigen seksuele behoefte te richten op jonge, niet puberende meisjes. De verdachte heeft zich inmiddels vrijwillig aangemeld bij het Dok in Rotterdam en voortzetting van die behandeling is met het oog op bedoeld onderzoek en verdere behandeling gewenst. Zonder behandeling wordt het recidiverisico als hoog ingeschat. De verdachte wenst die behandeling ook graag voort te zetten. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een ziekelijke stoornis van de geestvermogens als gevolg waarvan hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.”

Vonnis
De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van drie jaar. Als bijzondere voorwaarden moet de man meewerken aan reclasseringstoezicht en aan huisbezoeken. Verder moet hij zich onder een ambulante behandeling stellen voor zijn stoornis. Tot slot moet hij medewerking verlenen aan onaangekondigde controles op zijn gegevensdragers zoals een computer en een telefoon.