ALBLASSERDAM – Marko Stout, D66-raadslid in Alblasserdam heeft een systeem uitgevonden, waarmee het volgens hem mogelijk wordt om recreatiegebied het Lammetjeswiel wel toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, zonder daarmee ook direct scooters in het gebied toe te laten. Het hek bij de entree van het Lammetjeswiel houdt de gemoederen in het dorp al geruime tijd bezig. Om scooters en brommers in het natuur- en recreatiegebied te weren zijn de entrees aan de kant van de Pijlstoep en de Savornin Lohmanweg met een hek afgesloten. Voor mensen die gebruikmaken van een scootmobiel of rolstoel en ook voor ouders met kinderwagens vormt dit hek een obstakel.

Bij het ontwerpen van het plannen voor renovatie van het Lammetjeswiel is hier uitvoerig bij stilgestaan maar het bleek lastig een goeie oplossing te vinden. Daarom is het hek (voorlopig) gebleven.

Enige tijd geleden brak PvdA-raadslid Wim van Krimpen in de commissie Grondgebied een lans voor de toegankelijkheid van het Lammetjeswiel voor mindervaliden. Wethouder Arjan Kraijo wees er tijdens de vergadering op dat er sleutels beschikbaar zijn waarmee het hek geopend kan worden. Mindervaliden die gebruikmaken van een scootmobiel of rolstoel kunnen een eigen sleutel aanvragen bij de gemeente.  Dat kan telefonisch (via 14078) of per e-mail naar het secretariaat van de afdeling Buitenruimte: Secretariaat.buru@Alblasserdam.nl

Omdat de tussenoplossing met een sleutel niet de meest praktische oplossing is, zocht de gemeente samen met de stichting Lammetjeswiel al geruime tijd naar een betere manier om het gebied te ontsluiten.

Marko Stout ging er eens goed voor zitten en bedacht een sluis met vier pedalen, waarbij twee pedalen ingedrukt moeten worden om te kunnen passeren. Twee drukplaten aan de kant waar men aankomt, moeten allebei belast worden, voordat de volledige barrière omlaag gaat. Bij indrukken van slechts één drukplaat blijft de barrière in stand.

Stout legt het principe uit: “Het verschil tussen enerzijds een fiets en brommer en anderzijds een rolstoel is het feit dat een rolstoel twee wielen naast elkaar heeft. Dit principe wordt gebruikt voor de rolstoelsluis. Bij het indrukken van één pedaal zakt het schuin tegenoverliggende pedaal ook. Een fiets of brommer kan dus niet doorrijden. Worden twee pedalen ingedrukt dan zakken de schuin tegenoverliggende pedalen ook en kan de rolstoel doorrijden. Hoogte van de pedalen, afstand tussen de pedalen en veerkracht dienen nog bepaald te worden. Over dit mechanisme worden een beugel geplaatst zodat gebruik in de hoogte en breedte beperkt wordt en geen twee fietsen naast elkaar door de sluis kunnen.” Voor rolstoelen met één wiel voor, raadt Stout aan om achteruit te rijden.

Afgelopen zaterdag presenteerde Marko Stout zijn uitvinding, die hij inmiddels heeft laten registreren bij het Nederlands Octrooibureau, tijdens de politieke markt in de bibliotheek. De uitvoering van het idee hoeft volgens hem niet veel geld te kosten, omdat het geheel mechanisch is.

Overigens worden mede-Alblasserdammers nog steeds uitgenodigd om ook een plan in te dienen. De tweede fase van de renovatie van het Lammetjeswiel is inmiddels begonnen en als alles meezit kan het opgeknapte Lammetjeswiel nog voor de zomer weer in gebruik worden genomen. De gemeente nodigt creatieve denkers van harte uit om een oplossing te verzinnen voor het probleem. Reacties kunnen gemaild worden naar projectleider Kees Okker, K.Okker@Alblasserdam.nl

Onder de motto’s ‘OPEN Lammetjeswiel’ en ‘D66 maakt het mogelijk’ is er gekomen tot een conceptmodel dat onlangs is aangeboden aan de PvdA-fractie.

Het complete plan van Marko Stout is hier te downloaden.

Marko Stout (links) legt aan wethouder Arjan Kraijo uit hoe de uitvinding werkt.

Een rolstoel kan er wel overheen.

Een fiets ook niet…