ALBLASSERDAM – Langs de kademuur tussen Cultureel Centrum Landvast en de haven in Alblasserdam zijn maandag 12 maart 2018 twee herinneringsbordjes onthuld. Op de bordjes staat de naam ‘Het Stoep’, met als onderschrift: ‘Van vóór 1940’. De bordjes werden onthuld door wethouder Dorien Zandvliet en Gerrit Woudenberg van de Alblasserdamse straatnamenadviescommissie.

De bordjes dragen de naam Het Stoep. Ze herinneren aan de loswal die zich voor 1940 in de haven bevond en door beurtschippers werd gebruikt om goederen te laden en te lossen. In de volksmond werd deze loswal ’t Stoep of Het Stoep genoemd. Door bordjes met deze aanduiding aan te brengen, wordt een stukje Alblasserdamse geschiedenis voor het nageslacht bewaard.

Het plaatsen van de bordjes gebeurt op initiatief van de straatnamenadviescommissie. Deze commissie doet op verzoek van het gemeentebestuur suggesties voor straatnamen, maar kan ook zelf ideeën voor straatnamen en aanduidingen inbrengen. Het college van B&W reageerde positief op het voorstel om de herinnering aan Het Stoep door middel van aanduidingsbordjes levend te houden.

In het begin van de twintigste eeuw was er halverwege de Haven aan de noordelijke zijde ‘Het Stoep’; een scheepswerfje waar vissersschepen gemaakt werden. Dit was de werf van Nicolaas Vermeulen (1824-1898). Later is deze overgenomen door J. de Keizer. Men maakte eerst schepen van hout en later van ijzer. In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog is dit bedrijf opgeheven. Bron: ‘Het dorp Alblasserdam, 1299-1999’.