ALBLASSERDAM – Deze week is knallend en sissend het officiële startsein gegeven voor de bouw van het project ‘De Nieuwe Plantagewerf’ op het voormalige Bochanenterrein in Alblasserdam. Op dit terrein komen supermarkt Dirk en een aantal dagwinkels met daarboven 25 appartementen. Ook wordt een parkeerterrein aangelegd voor de bezoekers van de winkels en voor de toekomstige bewoners van de appartementen.

Beroep
Eind 2014 werden omwonenden van het terrein voor het eerst geïnformeerd over de bouwplannen. De planning was toen dat het hele project begin 2017 al afgerond zou zijn. Onder meer door beroepen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State, ingesteld door de eigenaar van winkelcentrum Makado en de winkeliersvereniging van het Makado, liep het plan toen vertraging op. Het beroep werd een paar dagen voor de zitting ingetrokken. De zaak is daardoor dus niet door de RvS behandeld.

2019
Later werd als streefdatum voor de oplevering het vierde kwartaal van 2018 genoemd, maar ook dat lijkt inmiddels niet meer haalbaar. De nieuwe vertraging heeft onder meer te maken met PFOA-vervuilde grond, een aangetroffen olietank onder één van de slooppanden, een rioleringspijp die niet lag zoals werd gedacht en twee bezwaren die er waren tegen de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de winkels en appartementen over precies één jaar worden opgeleverd.

Speeches
Wethouder Arjan Kraijo, Jan van Houwelingen (Voormalig Algemeen Directeur BM Projectontwikkeling/BM Bouw) en initiatiefnemer Jan Bouter (Bogor Projectontwikkeling) hielden woensdag 28 februari 2018 in een tent op het bouwterrein korte speeches in aanwezigheid van alle kopers, projectpartijen, omwonenden en overige belanghebbenden bij het project.

Startsein
De wethouder werd vervolgens gevraagd om als startsein op een grote rode knop te drukken. Eerst leek er niets te gebeuren. Niet veel later kwam er een steekvlam uit het kastje en was er luid gesis te horen. Een aantal mensen schrok en liep snel naar achteren in de tent. Later bleek het te gaan om een stunt.

Paaltje
Buiten, op het bouwterrein, sloegen wethouder Kraijo, vastgoedmanager Ludo Swaanen van Dirk en een koopster een eerste (piket)paaltje. Toen de koopster werd gevraagd om nog een laatste klap op het paaltje te geven, was er opnieuw ineens geknal en gesis te horen, waardoor het even leek of er een gasleiding lek was geslagen. Ook dit bleek te gaan om een stunt.

Zeer verheugd
Wethouder Arjan Kraijo is zeer verheugd met de bouwactiviteiten: “Met het project ‘De nieuwe Plantagewerf’ knappen we weer een stukje van het centrum van Alblasserdam op. In 2016 hebben we met elkaar een centrumvisie vastgesteld met verschillende ontwikkellocaties in het centrumhart en de directe omgeving, waaronder het Raadhuisplein en Bos Rijkee. Ook de nieuwbouw op dit voormalige Bochanenterrein maakt daar deel van uit. Het project draagt bij aan onze ambitie om het centrum van Alblasserdam binnen tien jaar dé ontmoetingsplek van het dorp te maken waar functies logisch met elkaar verbonden zijn en waar inwoners, ondernemers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.”

Dirk Sportlaan
Wat er gaat gebeuren met het winkelpand van supermarkt Dirk aan de Sportlaan, dat na de verhuizing begin 2019 vrijkomt, is nog steeds onbekend. Dirk is met diverse partijen hierover in onderhandeling.

Tekst en foto’s: Peter Stam.