ALBLASSERDAM – De voorgenomen invoering van de parkeerschijfzone in het zuidelijke deel van het Havengebied in Alblasserdam gaat definitief door. Dat meldt de gemeente woensdag 28 februari 2018 in een persbericht. De maatregel is vanaf 15 maart 2018 voor de duur van één jaar van kracht. De parkeergelegenheid op het Zuiderstek en de Marineweg staat volgens het college van burgemeester en wethouders regelmatig vol met onder andere langdurig geparkeerde voertuigen van werknemers en bezoekers van Oceanco. Vanuit de buurt zouden over het parkeergedrag van de werknemers en bezoekers toenemende klachten zijn.

Het zuidelijke deel van het Havengebied wordt tijdelijk aangewezen als parkeerschijfzone. Binnen dit gebied mag dan alleen binnen de formele parkeervakken worden geparkeerd. De vakken worden voorzien van een blauwe lijn. Hierbij geldt een maximum parkeerduur van twee uur. Ook op andere plaatsen in het dorp waar de parkeerschijf wordt gebruikt, mag maximaal twee uur geparkeerd worden. De maximum parkeerduur in het Havengebied geldt van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Tijdelijk tot maart 2019
De maatregel is bedoeld voor één jaar, tot maart 2019. Dan eindigt het contract van het camperterrein en komt het terrein weer beschikbaar. Voor de periode vanaf 2019 worden nieuwe plannen gemaakt in het kader van de ontwikkeling van het havengebied. Hierin wordt ook gekeken naar nieuwe plannen voor het parkeren in dit gebied.

Reden van de maatregel
De blauwe zone wordt ingevoerd omdat de parkeerplaatsen op Zuiderstek en Marineweg regelmatig vol staan met onder andere langdurig geparkeerde voertuigen van werknemers en bezoekers van de omliggende bedrijven. De gemeente stelt in het persbericht: “Omdat een deel van het terrein tijdelijk (tot maart 2019) in gebruik is als camperterrein, blijft er onvoldoende vrije ruimte over voor bewoners, toeristen en bezoekers van het centrum en diverse horecagelegenheden, waar de parkeergelegenheid eigenlijk voor bedoeld is. De omliggende bedrijven hebben op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid voor hun eigen werknemers en bezoekers. Hier zijn nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar.”

Uitvoering
De maatregel is vanaf 15 maart 2018 van kracht. De komende week worden de borden geplaatst en de belijning aangebracht. De bewoners van het Zuiderstek en de Dam-Ruigenhil tussen De Polderstraat en De Helling hebben een ontheffing ontvangen. Zij mogen hiermee binnen de venstertijd langer dan twee uur parkeren. “De nieuwe maatregel wordt actief gehandhaafd,” zo is te lezen in het persbericht.

Tegen het collegevoorstel werden vorig jaar twee bezwaarschriften ingediend. Die procedure is inmiddels doorlopen.