ALBLASSERDAM – Het Integraal Kindcentrum De Twijn is nu nog gehuisvest in gebouwen aan de Parallelweg en de Pieter de Hoochplaats. Vanaf 2020 zit De Twijn in één gebouw. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 februari 2018 is unaniem besloten om vier miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw centrum op de plaats van De Twijn aan de Parallelweg in het Damdorp. De locatie Pieter de Hoochplaats wordt dan door het bestuur van PIT kinderopvang & onderwijs gesloten.

Met het besluit voor nieuwbouw is een keuze gemaakt uit twee varianten: nieuwbouw of renovatie van het gebouw aan de Parallelweg in combinatie met uitbreiding. Uiteindelijk is vooral om onderwijskundige redenen voor nieuwbouw gekozen. Eerder konden de direct omwonenden hun voorkeur kenbaar maken. Zij kozen in meerderheid ook voor nieuwbouw. Nieuwbouw maakt het mogelijk om het gebouw zo in te richten dat maximale invulling kan worden gegeven aan de uitgangspunten van het centrum. Zoals het bieden van een doorlopende ontwikkelingslijn en dagprogramma’s voor kinderen van 0 – 13 jaar.

Gemeenschappelijke visie
Zowel het bestuur van PIT kinderopvang & onderwijs als de verantwoordelijke wethouder onderwijs, Arjan Kraijo, zijn blij met de keuze van de gemeenteraad. Het bestuur beschikt straks over een gebouw dat overeenkomt met de visie van het bestuur op kinderopvang en onderwijs. Arjan Kraijo vertelt: “Met het besluit van de gemeenteraad is de laatste stap gezet in het realiseren van het zogenaamde masterplan onderwijshuisvesting. Schoolbesturen en gemeente vonden elkaar hier in een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting en kinderopvang.”

Planning
Naar verwachting staat 2019 in het teken van nieuwbouw van De Twijn. De leerlingen zitten tijdens de bouw tijdelijk op de locatie aan de Pieter de Hoochplaats.

De Twijn langs de Parallelweg heette vroeger De Boeg.