ALBLASSERDAM – De 44-jarige verwarde man, die woensdagavond 7 februari 2018 door het Team Parate Eenheid (‘arrestatieteam light’) van de politie uit zijn woning aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam werd gehaald, liep vijf dagen later alweer door Alblasserdam. De man was naar huis gestuurd. Nog geen dag na zijn thuiskomst, ging de man in verwarde toestand op pad en belde hij midden in de nacht aan bij iemand langs de Van Hogendorpweg met de mededeling: “Volgens de geestelijke dimensie valt hier iets te beleven”.

De bewoners joegen de man weg. De veertiger ging er op een fiets vandoor, maar kwam later terug om een tak door de brievenbus te doen bij de betreffende woning.

Yulius
Woensdagavond 14 februari 2018 werd de man opnieuw beoordeeld door een aantal medewerkers van Zorginstelling Yulius. Dit gebeurde in het bijzijn van een aantal politieagenten. Uiteindelijk werd beoordeeld dat de Alblasserdammer in aanmerking kwam voor een inbewaringstelling (ibs) in opdracht van locoburgemeester Peter Verheij. De Damdorper werd per ambulance opgehaald en naar een zorginstelling gebracht.

IBS
Ibs is een spoedmaatregel voor een gedwongen opname in een zorginstelling. Een ibs is alleen mogelijk in een noodsituatie: als mensen vinden dat iemand gevaarlijk is voor zichzelf of voor anderen. Dat komt door ‘een stoornis van de geestelijke vermogens’, zoals de wet het omschrijft. Een ibs is een spoedmaatregel. Het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat de procedure voor een rechterlijke machtiging niet afgewacht kan worden.

Rechter
De burgemeester beslist of iemand een ibs krijgt. Hij bekijkt daarvoor de geneeskundige verklaring die een arts heeft opgesteld over de cliënt. Als de burgemeester een gedwongen opname noodzakelijk vindt, wordt de cliënt dezelfde dag opgenomen in een instelling. De rechter beoordeelt vervolgens of de cliënt langere tijd in de instelling moet blijven.

Angst
Veel bewoners van het appartementencomplex waar de verwarde man woont, zitten al een tijd met de handen in het haar. Zij voelen zich niet meer veilig in hun eigen woning. De Damdorper heeft namelijk al diverse keren brand gesticht op zijn balkon. Tot nog toe liep dat elke keer goed af. Verder heeft de man, tijdens het verdrijven van demonen, de inboedel van zijn eigen woning kort en klein geslagen. Daarnaast ontstond er vorig jaar wateroverlast bij buren, omdat de man bladeren in de wasmachine schoon wilde wassen. Buurtbewoners hopen dat de man voor langere tijd passende zorg krijgt en hopen dat hij wellicht elders begeleid kan gaan wonen. De man dwingen uit zijn huis te gaan is lastig, omdat het een koopwoning betreft.

Brief
Burgemeester Jaap Paans liet afgelopen week in een brief aan omwonenden weten er alles aan te zullen doen om voor meneer de juiste maatregelen en zorg te regelen.