ALBLASSERDAM – Het tijdelijke onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de Zeelt in Alblasserdam is maandag 12 februari 2018 officieel geopend door wethouder Dorien Zandvliet.

Sinds begin dit jaar huist het CJG, waaronder ook het consultatiebureau en het Wmo-loket vallen, in het houten gebouw nabij basisschool ’t Nokkenwiel aan de Zeelt. Het gaat om een tijdelijke locatie, in afwachting van de uitbreiding van het medisch centrum DOK 11 aan de Parallelweg. Het CJG moest het vorig onderkomen in De Alblashof verlaten vanwege de verbouwing van het woonzorgcentrum. Het Wmo-loket verhuisde vanuit het gemeentehuis naar de locatie aan de Zeelt.

Spelletjes
De officiële opening was in aanwezigheid van de medewerkers en van de aannemer die een verbouwing uitvoerde om het gebouw geschikt te maken. Ook de directeur van ’t Nokkenwiel was daarbij aanwezig. Op het schoolplein konden  kinderen, onder leiding van het ABC-team, meedoen aan een aantal spelletjes.

240.000
De beslissing om het CJG tijdelijk te huisvesten in het noodgebouw, had veel voeten in de aarde. De basisschool had namelijk als voorkeur om het gebouw juist te verwijderen van het plein. En ook vanuit de politiek was kritiek op het plan. Uiteindelijk stemde een raadsmeerderheid in om 240.000 euro te investeren in het pand, zodat het CJG de komende jaren een eigen onderkomen heeft bij de Zeelt.

Problemen voorkomen
Binnen het Alblasserdamse CJG werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, de jeugdprofessionals en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en om kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen zorgen zij ervoor dat problemen worden voorkomen door vroegtijdig in te grijpen en, waar nodig, door te verwijzen.

Te gast
“Leuk dat kinderen én directeur van ’t Nokkenwiel aanschoven. Fijn dat we te gast mogen zijn bij hun school. Belangrijk dat alle CJG-functies (van consultatiebureau tot cliëntondersteuning) een plek hebben op deze locatie,” liet wethouder Dorien Zandvliet maandag via Twitter weten.

Kunst
In het tijdelijke onderkomen van het CJG zijn aan de wanden tekeningen te zien van de 32-jarige Wendy Monster uit Alblasserdam. Wendy maakt tekeningen met behulp van pastelkrijt. De collectie in het pand geeft een overzicht van haar werk.

CJG
Op de buitenkant van het pand zijn de letters CJG aangebracht. Het ontwerp daarvan is van Gerben Verhaar en de uitvoering is van Jesper Zanen.

Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin is te vinden op deze website.