ALBLASSERDAM – Op basisschool Het Palet in Alblasserdam is een tweede geval van besmettelijke, open tuberculose (tbc) ontdekt bij een leerling uit groep 7. Om die reden worden in de komende twee maanden uit voorzorg nogmaals alle leerlingen uit groep 7 onderzocht. Dat meldt GGD Rotterdam-Rijnmond en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid maandag 5 februari 2018.

In maart 2017 werd bij een meisje op Het Palet voor het eerst open tbc vastgesteld. In de maanden erna bleek tijdens onderzoeken dat meerdere leerlingen door deze infectie besmet zijn geraakt met een niet-besmettelijke, latente tuberculose-infectie (LTBI). Inmiddels blijkt dat een tweede leerling ook besmettelijke, open TBC heeft gehad. Longarts Nelleke Koedoot vertelt hierover: “Deze leerling met tuberculose is in beeld gekomen door het onderzoek in 2017 en is vervolgens behandeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Vanwege de uitslag van nieuw onderzoek wordt uit voorzorg één klas nogmaals onderzocht.”

De GGD meldt verder dat de twee leerlingen, waarbij open tuberculose is vastgesteld, zijn behandeld en beiden al geruime tijd niet meer besmettelijk zijn.

Contactonderzoek
Nader (contact)onderzoek is onderdeel van de procedure van de GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Zuid-Holland Zuid. Het doel hiervan is uit te sluiten dat andere mensen zijn besmet. “Het onderzoek verschilt per kind, dit is afhankelijk van hetgeen er in het voorjaar van 2017 bij het eerdere onderzoek werd gevonden. Alle onderzoeken worden zo spoedig mogelijk verricht,” aldus de GGD in een brief aan de ouders. De school laat aan de ouders weten ‘overvallen’ te zijn door het nieuws. Verder meldt de school het protocol van de GGD strikt op te volgen.

Ouders geïnformeerd
Longarts Koedoot vervolgt: “De ouders van de leerlingen zijn geïnformeerd. Voor de betrokkenen is het vervelend, maar er is zeker geen reden tot ongerustheid. Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de schoolactiviteiten. Alle leerlingen kunnen gewoon naar school en alle familie en vrienden kunnen bij activiteiten op school aanwezig zijn. Vakantieplannen hoeven ook niet aangepast te worden.”

TBC
De algemene ziekteverschijnselen zijn: hoesten langer dan drie weken, koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. Mensen met gezondheidsklachten kunnen de huisarts bellen. Meer informatie is hier te vinden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt over tuberculose:
De infectieziekte tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

Wat is tuberculose?
Tuberculose is een infectieziekte die jaarlijks bij circa 800-900 mensen in Nederland voorkomt. Wereldwijd is tuberculose een groot probleem. Jaarlijks krijgen 9 miljoen mensen de ziekte en overlijden er meer dan 1 miljoen mensen aan tuberculose. Vooral vanwege de combinatie met hivinfectie en multiresistente vormen is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt meestal voor in de longen (55%) maar kan ook voorkomen in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels, etc.). Tuberculose is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen geven. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica is er sprake van multiresistente tuberculose, behandeling duurt dan minimaal 20 maanden.

Ziekteverschijnselen
Tuberculose kan lang zonder klachten voorkomen terwijl er bijvoorbeeld wel afwijkingen op een longfoto zijn te zien. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten hoesten en bloed ophoesten, koorts, moeheid, vermagering en nachtzweten.

Besmetting en preventie
Tuberculose wordt bijna altijd overgedragen via de lucht door een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose. Bij het hoesten worden de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving verspreid. Deze kleine druppeltjes kunnen bij inademing in de longblaasjes terecht komen, waar de bacteriën kleine ontstekingshaarden veroorzaken. Vroeger werd de bacterie ook overgedragen via besmette melk van zieke koeien. Deze vorm komt vrijwel niet meer voor in Nederland nu de veestapel vrij is van deze bacterie en de melk gepasteuriseerd wordt.
In Nederland worden de meeste patiënten vastgesteld door longartsen, internisten en andere ziekenhuisspecialisten. GGD’en zijn verantwoordelijk voor de bestrijding en doen onder andere screening (van immigranten, asielzoekers, gedetineerden) en bron- en contactonderzoek. Op deze manier wordt circa 20% van de tuberculosepatiënten (actief) gevonden.

In landen waar tuberculose vaak voorkomt wordt tegen de ziekte gevaccineerd. In Nederland worden alleen kinderen gevaccineerd die jonger zijn dan 12 jaar en van wie ten minste één ouder uit een land komt waar tuberculose vaak voorkomt. Verder wordt vaccinatie van volwassenen bij reizen naar bepaalde landen geadviseerd als de reisduur langer is dan 12 maanden.