ALBLASSERDAM – Lijsttrekker Dorien Zandvliet en voorzitter Evert Smit van de PvdA Alblasserdam hebben het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 aangeboden aan mevrouw de Jong en mijnheer Ooms. Mevrouw Reintje de Jong – Falkena wordt in april dit jaar 100 jaar oud. Ze is vanaf 1962 lid van de Partij van de Arbeid en was het eerste vrouwelijke raadslid in de gemeenteraad van Alblasserdam, waarvan ze van 1962 tot 1970 deel uitmaakte. Ook is ze draagster van de erespeld van de Gemeente Alblasserdam. Arie Ooms is sinds 1955 lid en zat van 1970 tot 1978 voor de PvdA in de gemeenteraad van Alblasserdam. Daarna was hij ruim 35 jaar, tot 2014 voorzitter en later secretaris van de lokale afdeling.
Slogan
Het verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Met elkaar, voor elkaar’. Dat is ook de slogan waarmee de PvdA campagne voert. “ ‘Met elkaar, voor elkaar’ staat voor het sociale gezicht van ons dorp. Dat je verder kijkt dan je eigen cluppie, dat je denkt aan anderen. Dat we samen meer zijn dan 20.000 individuen. Maar ook dat we mét elkaar echt dingen voor elkaar kunnen krijgen. Samen maken we ons dorp sterk,” aldus lijsttrekker Dorien Zandvliet.

Mensen centraal
In het programma staat dat de PvdA-Alblasserdam wil werken aan een samenleving waarin mensen een menswaardig bestaan hebben en iedereen zichzelf kan ontplooien. Waar het om mensen gaat en niet om bureaucratie. Een veilig, gezond en fijn Alblasserdam dat vooral door inwoners zelf vormgegeven wordt.

Belangrijkste punten uit het programma zijn:
– Zorg die ónze zorg is. Dichtbij, persoonlijk en gewoon goed
– Gezond, veilig en leuk opgroeien
– Een groene, schone en veilige leefomgeving
– Goed werk, dat goed wordt betaald
– Betaalbaar wonen voor iedereen
– Stevig verankerd openbaar onderwijs in ons dorp
– Een vangnet voor mensen die het echt niet zelf redden
– Werken aan minder energiegebruik en duurzame initiatieven

Dorien Zandvliet: “Met elkaar maken we ons dorp vrolijk, sociaal, divers en stoer. Wij hopen dat veel Alblasserdammers met ons mee willen doen.”

Hulde
Afdelingsvoorzitter Evert Smit sprak zijn waardering uit voor mevrouw de Jong en de heer Ooms. “Beiden zijn zeer trouwe leden en hebben er lang aan bijgedragen dat dit dorp sterk en sociaal is. Arie Ooms was in het verleden raadslid en is nog steeds betrokken, actief als hij is in bijvoorbeeld het seniorenorkest en in het voorzittersoverleg. Mevrouw de Jong was het eerste vrouwelijke raadslid in Alblasserdam. Dat was toen heel bijzonder en dapper. Zij heeft er aan bijgedragen dat er een binnenzwembad kwam in ons dorp. Daar hadden al die mannen toen geen zicht op. Zíj stond als moeder in de kou aan de kant bij het Lammetjeswiel als haar kinderen moesten zwemmen. Er zijn heel veel redenen waarom er meer vrouwen in de Alblasserdamse raad moeten (op dit moment zit er niet in één in). Dit is een heel praktische.”

Op de foto: v.l.n.r. Evert Smit, Arie Ooms, Reintje de Jong – Falkena, Dorien Zandvliet. Het verkiezingsprogramma is hier te downloaden.