ALBLASSERDAM – Op vrijdagavond 2 februari 2018 wordt in de Grote Kerk van Alblasserdam een psalmzangavond met bovenstem georganiseerd. De opbrengst van de avond is bestemd voor de stichting Timotheos, die werkt onder met name weeskinderen in Malawi. De avond wordt georganiseerd door de Alblasserdamse werkgroep voor de stichting: negen jongeren uit Alblasserdam en omgeving die in de zomer van 2016 in Malawi een huis hebben gebouwd en zich nu verder inzetten voor het werk van de stichting.

Medewerking aan de zangavond wordt verleend door de Bovenstemgroep Hardinxveld-Giessendam. Organist is Reindert de Bruijn. De avond staat onder leiding van dominee A. Vlietstra. Wim Akster, veldwerker in Malawi, hoopt wat te vertellen over het werk in het Afrikaanse land. De toegang is vrij. De opbrengst van de collecte die wordt gehouden is bestemd voor onderwijs aan ouderen en (wees)kinderen in Malawi. De avond begint om 19.30 uur. De kerk (Cortgene 8 te Alblasserdam) is vanaf 19.00 uur open.

Luchtfoto: Erwin Vorenhout.