ALBLASSERDAM – In Alblasserdam wordt binnenkort cameratoezicht ingevoerd. Op de Dam, bij het gemeentehuis, bij de brandweerkazerne en bij het brugwachtershuis zullen camera’s worden opgehangen. Met de invoering van cameratoezicht hoopt burgemeester Jaap Paans veiligheidsrisico’s te verkleinen en gevoel van onveiligheid bij burgers te laten afnemen. Vijf van de zes actieve politieke partijen in Alblasserdam kunnen zich vinden in de plannen van de burgemeester. Alleen de D66 vindt invoering geen goed idee. D66-fractievoorzitter Ramon Pardo sprak van een ‘dieptepunt’ en ‘een zwarte dag voor Alblasserdam’.

“Het gaat om invoering van cameratoezicht in het centrumgebied rondom horeca en uitgaansgelegenheden in Alblasserdam om het gevoel van veiligheid op straat te vergroten en overlast in het uitgaansgebied en daarbuiten te beperken. Het terugdringen van het aantal incidenten in de buurt van de uitgaansgelegenheden is een prioriteit. Er is namelijk gebleken dat de politie niet voldoende mankracht heeft om bij elk gerapporteerd incident op te treden. Het feit dat er camerabeelden zijn van incidenten kan helpen in de opsporing van daders,” legt burgemeester Paans uit.

Aanvullend
Paans benadrukt dat cameratoezicht een proportionele aanvulling is op het huidige beleid: “Het cameratoezicht is een aanvullende maatregel. Om het veiligheidsgevoel te verbeteren moeten de bewoners actief betrokken worden. Buurtpreventie en WhatsApp-groepen zijn bijvoorbeeld instrumenten om bewoners te betrekken bij de aanpak en verhoging van het veiligheidsgevoel.” Verder meldt de burgemeester dat Alblasserdammers, die van een particulier camerasysteem gebruikmaken, de mogelijkheid krijgen hun beelden vrijwillig te laten koppelen aan het publieke registratienetwerk van de gemeente. Dit tegen een kleine bijdrage vanuit de gemeente.

Goede maatregel
Dinsdag 23 januari 2018 werd Paans’ plan besproken door de gemeenteraadscommissie. De meeste partijen waren lovend over de invoering van cameratoezicht. Peter Sterrenburg van de ChristenUnie vertelde: “Bewoners weten zich zachtjesaan geen raad op de Dam door overlast. Cameratoezicht is een goede maatregel om de pakkans van daders te vergroten. Wij zijn, mits alles via wettelijke privacyrichtlijnen gaat, voorstander.”

Doeltreffend
Corné van Werkhoven van de SGP sprak van een ‘goed en doeltreffend middel’. “Terecht dat er ook aandacht voor privacy is, hier gaat veiligheid boven privacy.” Het CDA, bij monde van Theo de Gelder benadrukte dat de camera’s enkel moeten dienen als hulpmiddel. Verder vroeg De Gelder zich af hoe de privacy gewaarborgd blijft bij een koppeling van het systeem met particuliere camera’s in het dorp.

Zwarte dag
De D66 was veel minder enthousiast. “Ik vind dit een zwart besluit. Een dieptepunt als het gaat om besluiten die genomen worden. Dat we op dit punt beland zijn in maatregelen in dit dorp, dat vind ik een zwarte dag voor Alblasserdam,” vertelde D66’er Ramon Pardo. Hij ziet het liefst geen publieke bewakingscamera’s verschijnen in het centrum van het dorp. “Het tast het gevoel van vrijheid aan. In openbaar gebied worden de hele dag door mensen opgenomen. Onze fractie heeft daar moeite mee. Het gaat met om een principieel punt. De burgemeester zegt letterlijk: ‘De burgemeester is tot de conclusie gekomen dat het gevoel van veiligheid als algemeen belang zwaarder weegt dan de inbreuk op privacy als persoonlijk belang.’ Ik wil daar tegenin brengen dat ik de inbreuk op privacy een veel te eng gegeven vind als argument voor die kant van de weegschaal. Het gaat mij om het gevoel van vrijheid. En het gevoel van vrijheid is ook een algemeen belang. Net zo zwaar als het gevoel van veiligheid een algemeen belang is. Dit voert terug tot Spinoza en de staat zoals wij die hebben en zoals die gegrondvest is op de liberale beginselen van vrijheid. Dat is uiteindelijk de consequente van het plaatsen van camera’s in het dorp. Het gevoel op straat te lopen, zonder dat je door camera’s wordt opgenomen. Dat is het gevoel van vrijheid,” betoogde Pardo.

Geen boodschappen
Zijn PvdA-collega Rinus van Lavieren was het daar niet mee eens: “Ik voel me niet minder vrij als ik camera’s zie hangen. Dan zou ik ook geen boodschappen meer kunnen doen in het Makado. Wij vinden als PvdA dat diegenen die de orde verstoren of de wet overtreden, hiervoor ter verantwoording geroepen moeten worden. We begrijpen dat er gebruik gemaakt gaat worden van cameratoezicht. ”

Aantrekkelijk en veilig
Tot slot stelde Herman Verweij van de VVD dat het juist een zwarte dag zou zijn als in Alblasserdam horecagelegenheden de deuren zouden moeten sluiten, omdat de veiligheid niet meer gewaarborgd zou kunnen worden. “Er is ons veel aan gelegen om het dorp aantrekkelijk en veilig te houden. Cameratoezicht kan hieraan bijdragen.”

Vrijheid groot goed
Burgemeester Jaap Paans vertelde zijn besluit om camerabewaking in te voeren, goed overwogen te hebben. Over vrijheid en privacy zei Paans: “Ik ben van de school die vrijheid als groot goed bewaakt, totdat het onrecht doet aan de vrijheid van een ander. We hebben een aantal keer stevige ordeverstoringen gehad, waarbij we een aantal keer net niet het goede beeld hebben kunnen krijgen wat er precies is voorgevallen. Er hebben zware mishandelingen plaatsgevonden, waarbij uiteindelijk iedereen zijn kaken op elkaar houdt, omdat ze bang zijn voor represailles voor degene die het doet. Dan vind ik mijn verantwoordelijkheid een bovenliggende factor ten opzichte van de inbreuk op privacy.”

Bodycams
De invoering van cameratoezicht vindt plaats voor de duur van twaalf maanden. Daarna wordt geëvalueerd. Het is de bedoeling dat de camera’s in de komende maanden geplaatst worden. De beelden kunnen daarna live worden bekeken door de meldkamer en kunnen ook achteraf worden teruggekeken. Particuliere camera’s zullen alleen toegevoegd worden aan het systeem, na toestemming van de eigenaar. De vier gekozen locaties voor camerabewaking kwamen tot stand op basis van een analyse van de politie en de gemeente. De burgemeester heeft de politie ook toestemming gegeven om gebruik te maken van ‘bodycams’. Dit zijn kleine camera’s die op het lichaam gedragen kunnen worden en ingezet kunnen worden voor registraties van ernstige misdragingen.