ALBLASSERDAM – In de Lindelaan en langs de Van Eesterensingel in Alblasserdam zijn woensdag 17 januari 2018 in het totaal drie bomen gekapt. Het betrof een noodkap van twee lindebomen en een abeel. “De bomen waren dusdanig aangetast door zwammen dat ze niet bestand zijn tegen de zeer krachtige wind die wordt verwacht. Ze zijn instabiel en vertonen breukgevaar en worden daarom uit voorzorg gekapt,” meldde de gemeente Alblasserdam eerder deze week.

Alblasserdammer Marko Stout heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de snelle kap. Stout schrijft: “Vandaag werden wij opgeschrikt door de plotselinge kap van een zeer grote, beeldbepalende en geliefde boom aan de Lindelaan. Wat ontzettend zonde dat een dergelijke boom, van een dergelijke leeftijd, die het uiterlijk van de hele wijk bepaalt, met de grond wordt gelijk gemaakt. Nu ben ik geen bomenkenner, maar loop wel dagelijks langs deze boom en heb werkelijk nog nooit één zwam gezien of iets gemerkt van een achteruitgang van de boom.”

Vragen
Stout, die boos en verdrietig zegt te zijn, vraagt zich af: “Welke verordening of regelgeving heeft u het recht gegeven te kappen zonder vergunning? Welke onderzoek toont aan dat de boom aangetast was door zwammen? Was er geen andere manier om deze zwammen te bestrijden? Komt er een nieuwe boom voor in de plaats? En waarom zijn de ‘direct omwonenden’ niet per brief geïnformeerd?”

Nieuwe bomen
De gemeente Alblasserdam zal binnenkort op de vragen reageren. Wel laat de gemeente vandaag desgevraagd weten dat voor de gekapte bomen, andere bomen geplaatst worden. Over de kap in de Lindelaan meldt een woordvoerster: “We gaan sowieso een boom terugplaatsen, van dezelfde grootte (eerste grootte = 15 meter plus), het liefst ook van dezelfde soort.” Over het informeren van omwonenden vertelt de zegsvrouw: “Omwonenden die ‘kijken’ op de boom hebben wij per brief geïnformeerd. Om een bredere groep te informeren, hebben we ook een bericht op onze website en sociale mediakanalen geplaatst.”

Kapvergunning
Een deel van de abeel in de Lindelaan is nog niet gekapt. Hierover vertelt de voorlichtster: “Wij hebben vandaag de boom veilig gesnoeid, dat wil zeggen dat hij nu geen gevaar meer vormt bij storm. Verder wachten we de kapvergunning af. Er wordt bij noodkap altijd achteraf een kapvergunning aangevraagd en dus ook voor deze boom.”

Noodzakelijk
Wethouder Peter Verheij reageert op Twitter met: “Helaas noodzakelijk. Veiligheid voor alles. We planten uiteraard nieuwe bomen terug.”

Onomkeerbaar
In de drie gekapte bomen werden zwammen aangetroffen. De bomen langs de Van Eesterensingel waren al verder aangetast dan de boom aan de Lindelaan. Als een zwam eenmaal wordt opgemerkt, is het volgens boomspecialisten vaak al te laat voor de aangetaste boom. Het proces dat de zwam in gang zat is vaak onomkeerbaar. Een zwam kan een boom dusdanig aantasten, dat het hout zwak wordt. Daarmee wordt de boom een gevaar voor de omgeving.

 

Op de abeel in de Lindelaan werd halverwege de stam een aantal zwammen aangetroffen.