ALBLASSERDAM – Op woensdagavond 24 januari 2018 verzorgt Leo Clements een lezing voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Onderwerp: De geschiedenis van Verzinkerij Clements   (later Nedcoat en tegenwoordig Coatinc Company). Coatinc is gevestigd aan de Edisonweg in Alblasserdam. De lezing vindt plaats in De Haven aan de Ieplaan 9 en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden. De toegang is gratis.

Verzinkerij Clements werd in 1925 opgericht door Gijsbert Clements (1878-1963), een boerenzoon uit Varik. Hoe komt een boerenzoon ertoe om zo’n bedrijf te beginnen? Hij trouwde met Johanna Klip, een dochter van Aart Klip, die reeds een soortgelijk bedrijf had aan de West-Kinderdijk. Deze verzinkerij is de laatste jaren weer in de belangstelling gekomen omdat door dit bedrijf de hoge boezem van de Nederwaard zou zijn vervuild. Aart Klip en Gijsbert Clements zullen nogal wat aandacht krijgen omdat hun levensverhaal niet alleen interessant is, maar ook leerzaam.

Armoe en rijkdom, hoogmoed en discipline zijn woorden die nogal eens gebruikt zullen worden.  Maar dat is niet vreemd als we bedenken, dat zowel de Eerste   als de Tweede wereldoorlog en de crisistijd van de jaren dertig hun invloed hebben gehad op de mensen waarover het deze avond zal gaan. Kortom.  De avond zal het karakter hebben van een familiehistorie met veel herkenningspunten voor de aanwezigen.

Als er mensen zijn, die foto’s of gegevens hebben van met name de verzinkerij aan de West-Kinderdijk, dan houdt de spreker zich van harte aanbevolen.