ALBLASSERDAM – De voormalige brandweerkazerne in de Scheepmakersstraat in Alblasserdam wordt binnenkort afgebroken. Ook de twee bomen die erbij staan, worden omgezaagd. Het hele perceel, met een totale grootte van ongeveer 326 vierkante meter, wordt van de gemeente Alblasserdam gekocht door vijf omwonenden, die met de aangekochte grond hun tuin vergroten. Het koopcontract is inmiddels getekend. Binnenkort wordt alles notarieel vastgelegd.

Buurtbewoners liepen al langer met het idee om de grond te kopen. Enerzijds om hun tuin te vergroten; anderzijds om te voorkomen dat een projectontwikkelaar er appartementen neer zou laten zetten en de privacy in het geding zou komen.

Draagvlak
Eerst leek er niet voldoende draagvlak te zijn om het stuk grond met buurtbewoners aan te schaffen. De gemeente Alblasserdam stelde als voorwaarde dat de hele strook afgenomen moest worden tegen een door de gemeente bepaalde prijs. Inmiddels is er toch overeenstemming en is de aankoop in principe rond. Vijf van de zeven aanwonenden uit de Kloosstraat en het Scheepsbouwplein hebben een stuk grond gekocht.

Brandweerkazerne en voedselbank
Het inmiddels leegstaande pand aan de Scheepmakersstraat was tot 2011 jarenlang in gebruik als één van de twee brandweerkazernes in Alblasserdam. In september 2011 werd de nieuwe brandweerkazerne op de Dam geopend en kwamen de kazernes bij de Scheepmakersstraat en de Nicolaas Beetsstraat leeg te staan. Begin 2012 werd de oude kazerne na een flinke verbouwing in gebruik genomen door de Alblasserdamse Voedselbank. Al snel bleek de ruimte echter te klein te zijn, waarna de voedselbank naar de andere oude brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat verhuisde. Sinds die tijd staat het pand leeg.

Onwijs blij
Buurtbewoners zijn blij dat de zaak eindelijk rond lijkt te zijn. “Het idee ontstond vijf jaar geleden al. We zijn hier echt onwijs blij mee. De ruimte kunnen we goed gebruiken. Anders hadden we misschien wel moeten verhuizen,” vertelt buurtbewoner Dennis Roos van Raadshooven.

Zelf slopen
Binnenkort wordt de oude kazerne afgebroken. Met de gemeente is afgesproken dat de buurtbewoners hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Dennis: “Zodra we toestemming hebben en alles geregeld is, gaan we het gebouw (laten) slopen.”