ALBLASSERDAM – Deze week zijn er vanuit de lokale politiek opnieuw vragen gesteld over de (on) toegankelijkheid van recreatiegebied het Lammetjeswiel in Alblasserdam voor rolstoelgebruikers. Aan de beide zijdes van het gebied staan hekken, zodat het gebied alleen toegankelijk is voor wandelaars en dus niet voor fietsers en scooterrijders. Hierdoor kunnen mensen die in een scootmobiel / rolstoel zitten geen gebruik maken van het park. PvdA Alblasserdam vraagt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders of het college bereid is het Lammetjeswiel toegankelijk te maken voor mensen met een scootmobiel of rolstoel.

VN-verdrag
Verder vraagt de PvdA wat het college heeft gedaan om zich ervan te verzekeren dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat sinds 14 juli 2016 van kracht is, wordt nageleefd en geborgd. “We moeten constateren dat beide ingangen niet toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen die aangewezen zijn op een scootmobiel of rolstoel. Deze worden geblokkeerd door een type toegangshek, waarbij de transportmiddelen zullen blijven steken en geen doorgang hebben. Wij stellen ons op het standpunt dat juist een recreatiegebied als het Lammetjeswiel voor mensen met een beperking toegankelijk moet zijn,” aldus de PvdA.

Mogelijkheden
Eind november 2017 werd ongeveer dezelfde vraag gesteld door Jaco Brand van de SGP aan wethouder Arjan Kraijo. Brand vertelde tijdens een commissievergadering: “Via Twitter worden wij regelmatig op de hoogte gesteld dat het Lammetjeswiel niet bereikbaar is en toegankelijk is voor mensen met een rolstoel. De heer Jan Wijninga maakt ons daar regelmatig attent op. Ik snap zijn oproep wel. Is het niet mogelijk dat er een passende oplossing voor komt? Ik snap die beugel in relatie tot fietsers en bromfietsers, maar goed, er zijn technisch denk ik wel mogelijkheden voor te verzinnen.”

Brommers
Wethouder Arjan Kraijo antwoordde toen: “Op een moment dat je het toegankelijk maakt voor scootmobielen, maak je het ook direct toegankelijk voor brommers. Het is een bekend en lastig probleem. De aanwonende in het Lammetjeswiel heeft de sleutel van het hek. En degene waar over getwitterd wordt, maakt daar ook gebruik van. Dus die komt heus wel in het Lammetjeswiel.”

Hou me aanbevolen voor oplossingen
Verder beloofde de wethouder: “Bij de tweede fase, die in 2018 start, zullen we er nog een keer naar kijken. We hebben al een groot aantal mogelijke oplossingen de revue laten passeren. Bij geen enkele oplossing staan we direct te juichen. Als iemand de oplossing heeft voor wél scootmobielen, maar géén brommers in het Lammetjeswiel, hou ik me graag aanbevolen.”

Sleutels uitdelen
Jaco Brand opperde tot slot: “Wellicht dat er ruchtbaarheid gegeven kan worden en dat degenen die dat willen, een sleutel krijgen, om zodoende het mooie park voor eenieder toegankelijk te maken en te houden.”

Antwoord
Het college van burgemeester en wethouders zal de vragen van de PvdA, die deze week zijn gesteld, binnenkort schriftelijk beantwoorden.

Foto: Jan Wijninga.